W wyniku dokonanej oceny wniosków przez Komisję Konkursową dotyczącej otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu aktywnej integracji o charakterze zawodowym w roku 2021 dla 10 uczestników projektu „Droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej zatwierdził ocenę wniosku przygotowaną przez Komisję Konkursową.

Dofinansowanie przyznano Stowarzyszenie na Rzecz Dialogu Współpracy i Rozwoju Racławice, (KRS: 0000304415, NIP: 6591514282, REGON: 120711290)

Zadanie będzie realizowane w okresie od lutego 2021 r. do 25 sierpnia 2021 r. Przyznana kwota dotacji na realizację zadania wynosi 70 526,92 zł

Podtrzymuje się stanowisko Komisji Konkursowej dotyczące nie uzyskania rekomendacji i braku dofinansowania ofert złożonych przez:

  1. FUNDACJA STAŁEGO ROZWOJU, NOWY SĄCZ (KRS: 0000704262, NIP: 7343553972, REGON: 368820979);
  2. FUNDACJA EDUKACJI “AKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ”, ŻABNO (KRS: 0000802696, NIP: 9930673910, REGON: 38433925800000)

Szczegóły dostępne w Zarządzeniu Nr 29.785.2021 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 08 lutego 2021 r. w sprawie: dofinansowania realizacji zadania publicznego z zakresu aktywnej integracji o charakterze zawodowym w roku 2021 dla 10 uczestników projektu „Droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.