Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej ponownie informuje o dalszej możliwości składania wniosków w ramach programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2021.

Kartę zgłoszeniową do programu Opieka wytchnieniowa stanowiącą załącznik nr 8 Programu Opieka Wytchnieniowa – Edycja 2021 należy składać w tut. Ośrodku ostatecznie do dnia 19.10.2021 r.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi (zgodnie z art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U. 2021 poz. 573), poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej – edycja 2021.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Gmina Dąbrowa Tarnowska realizuje w/wym. Program, w związku z tym osoby zainteresowane skorzystaniem z opieki wytchnieniowej – edycja 2021, prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej .

Dodatkowych informacji na temat w/wym Programu można uzyskać, kontaktując się z pracownikami socjalnymi MOPSiWR dzwoniąc na nr telefonu 14 657 83 83 w poszczególnych dniach: poniedziałek w godzinach od 8:00 do 16:00, wtorek- piątek od 7.30 do 15.30

Link do Programu: https://www.gov.pl/program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021

Kartę zgłoszenia do programu Opieka wytchnieniowa stanowi załącznik nr 8 Programu Opieka Wytchnieniowa – Edycja 2021, można uzyskać w siedzibie MOPSiWR lub pobrać:

Lp. Nazwa Wielkość
1. Karta zgłoszenia do Programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 [DOCX] 21.27 KB

którą należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej osobiście wrzucając do skrzynki zamieszczonej na budynku MOPSiWR lub elektronicznie wysyłając na adres email: sekretariat@mopsiwr.pl

znaki strona www flaga pl i godlo Opieka wytchnieniowa – edycja 2021