Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie wydało ostrzeżenie hydrologiczne i meteorologiczne o burzach i intensywnych opadach m.in. dla powiatów wschodniej Małopolski od: 2021-08-24 07:00 do do: 2021-08-24 17:00.
Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym (2 stopnia). Prognozowana całkowita suma opadów wysokość opadu miejscami od 50 mm do 80 mm. .
W obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów, w tym o charakterze burzowym, szczególnie na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia..
Intensywnym opadom deszczu mogą towarzyszyć burze z porywami wiatru do 60 km/h.

W obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów, w tym o charakterze burzowym, szczególnie na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość punktowego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Uwagi: Zmiana dotyczy okresu ważności Ostrzeżenia. Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w tym także o charakterze burzowym które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich). W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec kolejnej zmianie.

ostrzeżenie METEO 24 08 2021 Ostrzeżenie hydrologiczne i meteorologiczne o intensywnych opadach i wzrostach stanów wód ostrzeżenie HYDRO 24 08 2021 Ostrzeżenie hydrologiczne i meteorologiczne o intensywnych opadach i wzrostach stanów wód