Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy wydał dla 17 powiatów Małopolski, w tym dla powiatu dąbrowskiego, a także dla miast Kraków, Tarnów i Nowy Sącz  ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia o przymrozkach.
Ważność ostrzeżenia: od godz. 23:00 w piątek 22 maja br. do godz. 7:00 rano w sobotę 23 maja br.
Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do 1 °C, a przy gruncie do -2 °C  
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.