Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy wydał dla wszystkich powiatów Małopolski, w tym dla powiatu dąbrowskiego ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach.
Ważność ostrzeżenia: od godz. 00:00 – 22 kwietnia br. do godz. 7:30 – 22 kwietnia br.
Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do –3 °C, a przy gruncie do –5 °C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.