Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy wydał dla 16 powiatów Małopolski, w tym dla powiatu dąbrowskiego ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia o przymrozkach.
Ważność ostrzeżenia: od godz. 0:30 w środę 13 maja br. do godz. 6:30 rano również w środę 13 maja br.
Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do – 1 °C, a przy gruncie do -3 °C  
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%