3 marca w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się niezwykła uroczystość otwarcia Sali Integracji Sensorycznej. Jest to pierwsza tego typu pracownia otwarta w szkole na terenie naszej gminy. Ze względów na panującą sytuację epidemiologiczną wydarzenie miało kameralny charakter.
Uczestniczyli w nim zaproszeni goście: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Marta Chrabąszcz, Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej Lucyna Kaganek oraz uczniowie klasy integracyjnej II b wraz z wychowawcą panią Urszulą Bobowską.

Otwarcie pracowni integracji sensorycznej SP3 Dąbrowa Tarnowska 1 Otwarcie pracowni integracji sensorycznej w dąbrowskiej Trójce
Przybyłych gości wiosennymi kwiatami przywitała Dyrektor szkoły Iwona Wrzoskiewicz – Słonka przytaczając przyświecające uroczystości hasło: „ Jak niebieskie motyle fruwające do gwiazd, zabierz mnie choć na chwilę odczarować mój świat”. Następnie odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów z klasy III a. W trakcie krótkiego występu dzieci zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Podkreśliły, że każdy z nas jest inny, są wśród nas dzieci z niepełnosprawnościami, które pragną tego co inni, miłości, przyjaźni, szacunku, „a wiara w siebie uczyni cuda, góry przenosi, głazy podnosi, skrzydeł dodaje, do nieba wznosi” oraz sprawi, że wszystko się uda.

Otwarcie pracowni integracji sensorycznej SP3 Dąbrowa Tarnowska 3 Otwarcie pracowni integracji sensorycznej w dąbrowskiej Trójce Dyrektor szkoły w imieniu całej społeczności szkolnej serdecznie podziękowała Panu Burmistrzowi oraz Pani Dyrektor CUW-u za wielkie serce, wkład, zaangażowanie oraz pomoc w powstaniu Pracowni Integracji Sensorycznej, a uczniowie w ramach wdzięczności wręczyli wykonany własnoręcznie upominek.

Burmistrz Krzysztof Kaczmarski podkreślił, że powstanie sali było możliwe dzięki wspólnym staraniom i konsekwentnemu działaniu Dyrektora i nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 3, Dyrektora CUW-u oraz władz samorządowych.

Otwarcie pracowni integracji sensorycznej SP3 Dąbrowa Tarnowska 2 Otwarcie pracowni integracji sensorycznej w dąbrowskiej Trójce Dyrektor Marta Chrabąszcz doceniła pracę Dyrekcji i specjalistów pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zaznaczając, że każde dziecko zasługuje na szczęśliwe i spełnione życie. Przekazała na ręce Pani Iwony Wrzoskiewicz – Słonki publikacje wzbogacające bibliotekę szkolną, z których będą mogli korzystać i doskonalić swoją wiedzę nauczyciele specjaliści.

Następnie nastąpiło oficjalne otwarcie i uroczyste przecięcie wstęgi przez Dyrektora szkoły i zaproszonych gości. Terapeuta Integracji Sensorycznej Pani Katarzyna Środoń zaprezentowała specjalistyczny sprzęt terapeutyczny zgromadzony w pracowni.

Mamy nadzieję, że przy tak świetnie wyposażonej sali, każda chwila terapii będzie sprawiała uczniom ogromną radość, która da pozytywny oddźwięk widoczny w polepszającej się sprawności fizycznej, w funkcjonowaniu emocjonalno – społecznym, poprawie umiejętności językowych i poznawczych.

www.sp3dt.pl

 Otwarcie pracowni integracji sensorycznej SP3 Dąbrowa Tarnowska Otwarcie pracowni integracji sensorycznej w dąbrowskiej Trójce