Aktualności

Dzień Samorządu Terytorialnego i Samorządowca

27 maja, na pamiątkę pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych z 1990 r., obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. O ustanowieniu tego święta zdecydował 29 czerwca 2000 r. Sejm w specjalnej uchwale na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego. W uchwale Sejm podkreślił znaczenie samorządów dla tworzenia lokalnych więzi i budowy silnego państwa. Zasada … Czytaj dalej

Wiele atrakcji Festiwalu Produktu Lokalnego i Rękodzieła Ludowego w Dąbrowie

Stowarzyszenie Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego w II połowie maja organizuje Festiwal Produktu Lokalnego i Rękodzieła Ludowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jest to możliwe dzięki grantowi realizowanemu w Lokalnej Grupie Działania „Prowent”. W ciągu tygodnia 21-28 maja w holu Dąbrowskiego Domu Kultury będzie można zwiedzać trzy … Czytaj dalej

Szósta edycja Tour de Powiśle Dąbrowskie

W niedzielę, 22 maja 2022 roku, odbyła się szósta edycja Tour de Powiśle Dąbrowskie. Wystartowało blisko 300 zawodników z Powiśla oraz południa Polski. Dzieci ścigały się na trasie o długości 2,5km oraz 8km. Dorośli z kolei byli podzieleni na rowery turystyczne oraz szosowe. Pierwsza grupa miała do pokonania 34km. Kolarze … Czytaj dalej

Półkolonia Letnia w SP2 – zapisy

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej we współpracy z Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej wznawia prowadzenie Gminnej Półkolonii Letniej, której współorganizatorem jest od 2016 r. Półkolonia będzie odbywać się w II turnusach w terminach: 27.06 – 08.07.2022 r. oraz 11.07 – 22.07.2022 r. Zgłoszenia i wpłaty w sekretariacie SP Nr 2.

Przypomnienie o obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina, że z dniem 31 maja 2022 r. upływa termin wnoszenia drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata, o której mowa wyżej wnoszona jest na rachunek gminy w każdym … Czytaj dalej

Informacja dotycząca analizy ubóstwa energetycznego na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska

Zgodnie z zapisami Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego, przyjętego Uchwałą nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. Gmina Dąbrowa Tarnowska, przystępuje do oszacowania skali zjawiska ubóstwa energetycznego. Zasady przeprowadzenia analizy ubóstwa energetycznego na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska są zgodne z metodologią przyjętą … Czytaj dalej

Jubileusz 10-lecia nadania imienia szkole w Nieczajnie Górnej

Rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla szkół noszących imię Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki pod hasłem „Ludzi zdobywa się otwartym sercem, a nie zaciśniętą pięścią” uświetniło Jubileusz 10–lecia nadania szkole w Nieczajnie Górnej imienia Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki. Uroczystość poprzedziła Msza Święta odprawiona w kościele parafialnym przez … Czytaj dalej

Pomoc finansowa dla obywateli Ukrainy (jednorazowe świadczenie pieniężne)

Każdy obywatel Ukrainy, który przekroczył granicę polsko-ukraińską po 24 lutym, uciekając przed wojną, może ubiegać się o jednorazowe świadczenie pieniężne. Kwota świadczenia w wysokości 300 zł na osobę przyznawana jest osobom posiadającym nadany numer PESEL. Wnioski można składać w budynku  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie … Czytaj dalej

Ulotka informacyjna dla uchodźców z Ukrainy

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przygotowała ulotkę informacyjną dla uchodźców z Ukrainy, która w przystępny sposób ułatwia funkcjonowanie w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju. W aktualnej wersji ulotki uwzględniono najnowsze zmiany prawne, które nastąpiły po wejściu w życie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego … Czytaj dalej

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy – specjalne konto do wpłat

Docierają do nas liczne głosy Mieszkańców, o woli przekazania pomocy finansowej dla Uchodźców dotkniętych wojną w Ukrainie. Wychodząc na przeciw tym oczekiwaniom Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,, Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej otworzyło rachunek pomocniczy na realizację zadania pn.: ,,Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”. Pomóc można wpłacając … Czytaj dalej

Informacje dla Obywateli Ukrainy, którzy będą chcieli podjąć pracę w Polsce

Szanowni Państwo, w związku z podejmowanymi działaniami wspierającymi obywateli Ukrainy, którzy będą chcieli podjąć pracę w Polsce, w załączonych materiałach znajdują się informacje na temat tego, gdzie można poszukiwać wsparcia w związku z poszukiwaniem zatrudnienia.

Przypominamy o obowiązku składania deklaracji do CEEB

Wszyscy właściciele istniejących budynków do końca czerwca 2022 roku mają obowiązek złożyć do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklarację dotyczącą używanego źródła ciepła. Ten obowiązek ustawowy trwa już od 1 lipca 2021 roku. Na wysłanie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących … Czytaj dalej

Dąbrowski Dom Kultury wyszedł z inicjatywą organizacji zajęć wyrównawczych z języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy w Dąbrowie Tarnowskiej. Ruszyły zajęcia w dwóch grupach popołudniowych, prowadzone przez polonistów: Paulinę Białas i Jakuba Rzeszutę. Odbywają się one regularnie w Centrum Osiedlowym i Ośrodku Spotkania Kultur. Uczestniczą w nich chętni – dzieci, młodzież i dorośli Ukraińcy, którzy w ostatnim czasie uciekli przed wojną i otrzymali schronienie w Dąbrowie Tarnowskiej. Oczywiście zajęcia te są nieodpłatne. Czytaj dalej

29 marca 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej odbył się etap gminny Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Celem turnieju są działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej. W turnieju wzięło udział 11 drużyn z naszej gminy, rywalizując w dwóch kategoriach. Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza pracowała w następującym składzie: Marta Chrabąszcz – Przewodnicząca, Jadwiga Kuta – sekretarz, Dawid Więcek – członek, sierż. szt. Piotr Niemstak – członek. Czytaj dalej

W dniu 28 marca 2022 r. odbyła się XLII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej. Obrady prowadził Wiesław Mendys – Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej.
Burmistrz Krzysztof Kaczmarski przedstawił obszerne sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. W swoim wystąpieniu Burmistrz przekazał podziękowania Mieszkańcom Gminy Dąbrowa Tarnowska za okazaną pomoc uchodźcom z Ukrainy, w szczególności tym rodzinom, które przyjęły ich do swoich domów.
Na sesji Radni podjęli uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2022 r. obejmującą w szczególności: zwiększenie dochodów: o kwotę 1.330.173,47 zł. jest to wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez Gminę udziałów w spółce „Spółdzielcza Inicjatywa Mieszkaniowa”, o kwotę 71.269,00 zł. jest to zwiększenie subwencji oświatowej na realizację zajęć wspomagających dla uczniów szkół podstawowych, o kwotę 11.021,47 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Czytaj dalej

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej zwraca się z gorącą prośbą o zgłoszenie się Mieszkańców Gminy Dąbrowa Tarnowska, którzy posiadają nieruchomości, domy mieszkalne lub mieszkania i wyrażają wolę ich wynajmu dla uchodźców z Ukrainy. Tworzymy bazę pokoi, mieszkań czy domów na odpłatny wynajem 40-dniowy. To szansa dla uchodźców z Ukrainy, którzy podejmą pracę, na usamodzielnienie się i zamieszkanie w godnych warunkach. Najemca przy gwarancji gminy pokryje wszystkie koszty utrzymania nieruchomości. W razie potrzeby przystosowania lokum do zamieszkania jest możliwość odnowienia lub wyposażenia wynajmowanych nieruchomości przez gminę. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej. Z góry bardzo dziękujemy.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej ogłasza otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska w roku 2022 przez organizacje pozarządowe i podmioty, o którym mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia z 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Czytaj dalej

Strona 5 z 579« Pierwsza...34567...102030...Ostatnia »