Aktualności

Dzień Samorządu Terytorialnego i Samorządowca

27 maja, na pamiątkę pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych z 1990 r., obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. O ustanowieniu tego święta zdecydował 29 czerwca 2000 r. Sejm w specjalnej uchwale na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego. W uchwale Sejm podkreślił znaczenie samorządów dla tworzenia lokalnych więzi i budowy silnego państwa. Zasada … Czytaj dalej

Wiele atrakcji Festiwalu Produktu Lokalnego i Rękodzieła Ludowego w Dąbrowie

Stowarzyszenie Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego w II połowie maja organizuje Festiwal Produktu Lokalnego i Rękodzieła Ludowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jest to możliwe dzięki grantowi realizowanemu w Lokalnej Grupie Działania „Prowent”. W ciągu tygodnia 21-28 maja w holu Dąbrowskiego Domu Kultury będzie można zwiedzać trzy … Czytaj dalej

Szósta edycja Tour de Powiśle Dąbrowskie

W niedzielę, 22 maja 2022 roku, odbyła się szósta edycja Tour de Powiśle Dąbrowskie. Wystartowało blisko 300 zawodników z Powiśla oraz południa Polski. Dzieci ścigały się na trasie o długości 2,5km oraz 8km. Dorośli z kolei byli podzieleni na rowery turystyczne oraz szosowe. Pierwsza grupa miała do pokonania 34km. Kolarze … Czytaj dalej

Półkolonia Letnia w SP2 – zapisy

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej we współpracy z Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej wznawia prowadzenie Gminnej Półkolonii Letniej, której współorganizatorem jest od 2016 r. Półkolonia będzie odbywać się w II turnusach w terminach: 27.06 – 08.07.2022 r. oraz 11.07 – 22.07.2022 r. Zgłoszenia i wpłaty w sekretariacie SP Nr 2.

Przypomnienie o obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina, że z dniem 31 maja 2022 r. upływa termin wnoszenia drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata, o której mowa wyżej wnoszona jest na rachunek gminy w każdym … Czytaj dalej

Informacja dotycząca analizy ubóstwa energetycznego na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska

Zgodnie z zapisami Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego, przyjętego Uchwałą nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. Gmina Dąbrowa Tarnowska, przystępuje do oszacowania skali zjawiska ubóstwa energetycznego. Zasady przeprowadzenia analizy ubóstwa energetycznego na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska są zgodne z metodologią przyjętą … Czytaj dalej

Jubileusz 10-lecia nadania imienia szkole w Nieczajnie Górnej

Rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla szkół noszących imię Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki pod hasłem „Ludzi zdobywa się otwartym sercem, a nie zaciśniętą pięścią” uświetniło Jubileusz 10–lecia nadania szkole w Nieczajnie Górnej imienia Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki. Uroczystość poprzedziła Msza Święta odprawiona w kościele parafialnym przez … Czytaj dalej

Pomoc finansowa dla obywateli Ukrainy (jednorazowe świadczenie pieniężne)

Każdy obywatel Ukrainy, który przekroczył granicę polsko-ukraińską po 24 lutym, uciekając przed wojną, może ubiegać się o jednorazowe świadczenie pieniężne. Kwota świadczenia w wysokości 300 zł na osobę przyznawana jest osobom posiadającym nadany numer PESEL. Wnioski można składać w budynku  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie … Czytaj dalej

Ulotka informacyjna dla uchodźców z Ukrainy

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przygotowała ulotkę informacyjną dla uchodźców z Ukrainy, która w przystępny sposób ułatwia funkcjonowanie w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju. W aktualnej wersji ulotki uwzględniono najnowsze zmiany prawne, które nastąpiły po wejściu w życie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego … Czytaj dalej

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy – specjalne konto do wpłat

Docierają do nas liczne głosy Mieszkańców, o woli przekazania pomocy finansowej dla Uchodźców dotkniętych wojną w Ukrainie. Wychodząc na przeciw tym oczekiwaniom Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,, Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej otworzyło rachunek pomocniczy na realizację zadania pn.: ,,Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”. Pomóc można wpłacając … Czytaj dalej

Informacje dla Obywateli Ukrainy, którzy będą chcieli podjąć pracę w Polsce

Szanowni Państwo, w związku z podejmowanymi działaniami wspierającymi obywateli Ukrainy, którzy będą chcieli podjąć pracę w Polsce, w załączonych materiałach znajdują się informacje na temat tego, gdzie można poszukiwać wsparcia w związku z poszukiwaniem zatrudnienia.

Przypominamy o obowiązku składania deklaracji do CEEB

Wszyscy właściciele istniejących budynków do końca czerwca 2022 roku mają obowiązek złożyć do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklarację dotyczącą używanego źródła ciepła. Ten obowiązek ustawowy trwa już od 1 lipca 2021 roku. Na wysłanie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących … Czytaj dalej

        W dniu 2006-02-02 w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się zebranie założycielskie stowarzyszenia, które stanie się Lokalną Grupą Działania w ramach pilotażowego programu Leader+. Na zaproszenie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Stanisława Początka przybyli przedstawiciele wszystkich gmin powiatu dąbrowskiego w tym wójtowie gmin; Szczucin Janusz Sipior, Olesno Witold Morawiec, Radgoszczy Kazimierz Chrabąszcz oraz zastępca burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Marek Minorczyk. W spotkaniu założycielskim uczestniczyło 25 osób, którzy wybrali na przewodniczącego zebrania Pana Marka Minorczyk a na sekretarza  Pana Piotra Sachę.

W sobotę 21 stycznia w auli Domu Katechetycznego w Dąbrowie Tarnowskiej miało miejsce tradycyjne spotkanie opłatkowe nauczycieli. Najpierw o godz. 16-tej w kościele NMP Szkaplerznej, JE Ksiądz Biskup Władysław Bobowski przewodniczył Mszy św. koncelebrowanej w intencji nauczycieli wszystkich szkół i przedszkoli z dekanatu dąbrowskiego.

W homilii Ksiądz Biskup wskazał na rolę i odpowiedzialność nauczycieli w kształceniu i wychowywaniu młodego pokolenia Polaków. Wyraził swoje uznanie dla nauczycieli za dotychczasową pracę i trud wychowawczy.

19 stycznia br.w auli Domu Katechetycznego w Dąbrowie Tarnowskiej spotkali się na tradycyjnym “opłatku”, emeryci i renciści z całej gminy. Spotkanie zorganizowali: Pan Jan Zgłobicki – Przewodniczący Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Pan Ryszard Siepiora – Prezes Stowarzyszenia Pomocy Św. Brata Alberta Chmielowskiego, Pan Józef Jaworski – Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Koło w Dąbrowie Tarnowskiej. Wśród ponad 60 uczestników byli także członkowie Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych z Panem Henrykiem Szkotakiem jako Prezesem Koła a także członkowie Civitas Christiana z Prezesem Edwardem Urbańczykiem na czele.

Klimat świąt, czasu pojednania i radości niewątpliwie udzieli się wszystkim odwiedzającym w dniu 15 stycznia 2006 r., Dąbrowski Dom Kultury. A wszystko za sprawą odbywającego się już po raz piąty Powiatowego Przeglądu Twórczości Obrzędowej związanej z okresem Świąt Bożego Narodzenia. 

16 stycznia br. dąbrowscy strażacy ochotnicy podsumowali ubiegły rok. Uczyniono to na posiedzeniu Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP, któremu przewodniczył Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu tegoż związku w gminie Dąbrowa  Tarnowska.

Ubiegły rok można zaliczyć do udanych i taka też była opinia na tym posiedzeniu. Samorząd Dąbrowy docenia rolę jaką spełnia 8 jednostek OSP w naszej gminie. Dowodem na to jest przeznaczenie w 2005 roku kwoty ponad 215 tysięcy złotych na zakup sprzętu, utrzymanie gotowości bojowej, rozbudowę bazy i jej remonty. Na to składa się zakup lekkiego samochodu bojowego Ford Transit, rozbudowa remizy w Nieczajnie Górnej, ogrodzenie remizy w Laskówce Chorąskiej i utwardzenie placu, zakup paliwa, zlecenia dla konserwatorów sprzętu, zakup środków łączności, szkolenia strażaków i inne.

Strona 570 z 579« Pierwsza...102030...568569570571572...Ostatnia »