Projekt „Cyfrowy dom kultury”, który otrzymał dotację w ministerialnym programie „Kultura w sieci” Narodowego Centrum Kultury w wysokości 21.000 zł, rozpoczął swoje pierwsze działania.
DDK – beneficjent zadania podpisał umowę dotacyjną. Powstał logotyp zadania (autorstwa Agnieszki Wrony–Łapy – „Grawprojekt”), który prezentujemy poniżej. Podpisano umowy z realizatorami zajęć on-line, które zostaną przeprowadzone w sieci jesienią (wrzesień – październik).
W programie są: warsztaty artystyczne (taniec nowoczesny, plastyka, muzyka), kulinarne i pokazy mistrzów plastycznych form użytkowych. 

Swoje talenty i umiejętności zaprezentują w tej dziedzinie aktywni twórcy Stowarzyszenia Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego: Iwona Bielaszka – Podsada i Danuta Szczygieł. Kulinarnymi pasjami podzielą się panie ze Stowarzyszenia Kobiet Wsi Smęgorzów, prezentując wspaniałe potrawy „od A do Z” i szkoląc internautów w zakresie kuchni regionalnej oraz ciekawostek współczesnych modyfikacji kulinarnych. Zajęcia muzyczne przeprowadzi Łukasz Chmiel, taneczne: Maryna Grygorjeva i Paweł Potępa, plastyczne: Paulina Bogula – Motyka i Stanisław Stroński.
W II połowie czerwca opracowano szczegółowe scenariusze zajęć on-line i przygotowano zaplecze techniczne (sprzęt, oprogramowanie, streeming).
Program adresowany jest głównie do uczestników stacjonarnych zajęć w DDK, które wskutek epidemii zostały przerwane na 2 miesiące, a obecne odbywają się w ograniczonej rygorami sanitarnymi formie. Warsztaty kulinarne przeznaczone są dla seniorów, pokazy mistrzów głównie dla dorosłych. Poszczególne moduły zadania będą szeroko promowane na stronie internetowej i oficjalnym fanpage’u „Facebooka” DDK oraz w mediach lokalnych. Ich realizacja odbywać się będzie poprzez streeming na platformie Zoom oraz na kanale Youtube. Nabór uczestników streemingu zostanie przeprowadzony w okresie wakacji drogą korespondencyjną.
Zadanie jest możliwe do zrealizowania, dzięki czemu straty społeczne i kulturalne spowodowane izolacją w okresie epidemii zostaną zmniejszone za sprawą dotacji z MKiDN. Konkurencja była bardzo mocna, zgłoszono w Polsce wiele świetnych i kreatywnych projektów. Sukces był możliwy dzięki sprawnej współpracy w pisaniu tego projektu, ale również dzięki zaangażowaniu Pana Wiesława Krajewskiego – Posła na Sejm RP, który po raz kolejny pomógł dąbrowskiej kulturze.