W poniedziałek 7 maja 2018 r. w budynku Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące realizacji projektów, które zostaną dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w gminach należących do Lokalnej Grupy Działania PROWENT z siedzibą w Mielcu. Dofinansowanie dla uprzednio zgłoszonych projektów konkursowych dotyczących działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zostało przyznane już w połowie kwietnia przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.
W gminie Dąbrowa Tarnowska w ramach ww. działania cztery lokalne stowarzyszenia będą realizować swoje autorskie projekty. Dwa z nich o charakterze warsztatowo-szkoleniowym zrealizują: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” i Stowarzyszenie Kobiet Wsi Smęgorzów. Projekt w zakresie integracji społeczności lokalnej poprzez kulturę realizować będzie Stowarzyszenie Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego, a projekt imprezy rekreacyjnej w formie rajdu rowerowego Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka Strzelec 3059 im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego.

Podczas spotkania wszystkie zebrane stowarzyszenia podpisały stosowne umowy na realizację swoich projektów. Przedstawiciele Biura LGD Prowent omówili zasady przekazywania i rozliczania grantu oraz zagadnienia związane z monitoringiem i kontroli projektów grantowych. Przeprowadzili też instruktaż wypełniania wniosku rozliczeniowego i omówili sposób przygotowania sprawozdania. Na spotkaniu obecny był Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski i gminny koordynator ds. LGD Prowent Anna Witowska.

IMG 3886 Podpisanie umów na realizację projektów grantowych w ramach Lokalnej Grupy Działania PROWENT

Projekty, które zostaną zrealizowane w gminie Dąbrowa Tarnowska w ramach podpisanych 7 maja 2018 r. umów na realizację wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs  nr 1/2017/G.

1) Stowarzyszenie Kobiet Wsi Smęgorzów realizować będzie projekt pn „Cykl warsztatów kultury ludowej: taniec kulinaria i zdobnictwo ludowe” o wartości 8 400 zł

2) Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej realizować będzie projekt pn. „Szkolenie warsztatowe pn.” Osoby niepełnosprawne pełnowartościowymi uczestnikami życia społecznego” o wartości 8 400 zł

3) Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka „Strzelec” 3059 im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego realizować będzie projekt pn. „Powiśle na rowerze” – integracyjny rajd rowerowy o wartości 10 498 zł.

4) Stowarzyszenie Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego realizować będzie projekt pn. Święto Rodziny Dąbrowskiej – organizacja imprezy dla rodzin dąbrowskich i osób niepełnosprawnych 10 470,50 zł