W dniu 7 maja 2018 r. zawarta została umowa na wykonanie zadania pn. „Budowa drogi od ulicy Sucharskiego w Dąbrowie Tarnowskiej”. W wyniku postępowania przetargowego na Wykonawcę robót wybrano Firmę: Kompleksowe Utrzymanie Dróg Mariusz Biedroński 33-210 Olesno Ul. Św. Floriana 8B. Podczas podpisania umowy z ww. Wykonawcą Gminę Dąbrowa Tarnowska reprezentował Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski. Ofertowa cena na realizację zadania wynosi: 438.762,64 zł. brutto. Umowny termin zakończenia budowy drogi to 31-08-2018r. Odcinek budowanej drogi połączy ul. Sucharskiego z drogą biegnącą od ul. Grunwaldzkiej (wjazd koło przychodni dentystycznej UNIDENT) z ulicą Wyszyńskiego.

Połączenie tych dwóch równoległych ulic jest realizacją ciągów komunikacyjnych miedzy ul. Sucharskiego, a niedawno wybudowaną ul. Ogrodową w północnej części miasta.

DSC 0815 Podpisanie umowy na budowę drogi od ul. Sucharskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

Przewiduje się następujący zakres robót: roboty ogólne i przygotowawcze, zdjęcie humusu, wycięcie drzew i krzewów, roboty rozbiórkowe, wykonanie przykanalików i kolektora głównego zamkniętego systemu odwadniającego, a także przeprowadzenie robót drogowych w pasie jezdni. Planowana jest także budowa oświetlenia ulicznego.

DSC 0819 Podpisanie umowy na budowę drogi od ul. Sucharskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

Po zakończeniu tej jednej z wiodącym w tym roku inwestycji przestaną się tworzyć liczne zatory pojazdów na skrzyżowaniu ul. Sucharskiego i z ul. Grunwaldzką, co utrudniało wyjazd mieszkańcom os. Westerplatte.