Poniedziałkowe intensywne opady deszczu zaowocowały wprowadzeniem przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy. Pierwsze interwencje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej i okoliczne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej podejmowały już po godzinie 16:00. Woda zalała m.in. półkilometrowy odcinek drogi gminnej w Nieczajnej Górnej oraz przepompownię ścieków w tej miejscowości. W samej Dąbrowie Tarnowskiej zalane zostały cztery przepompownie ścieków. Uszkodzonych zostało wiele dróg gruntowych i tłuczniowych. Zalanych zostało także około 20 hektarów pól uprawnych.

W ciągu pięciu godzin  zanotowała 33 zdarzenia związane w z ulewnym deszczem. 31 zdarzeń związanych było z podtopieniami i zalaniem piwnic, domów i posesji. Dwa razy strażacy wyjeżdżali do połamanych drzew. Mieszkańcy w rozmowach z przedstawicielami samorządu gminnego podkreślali wagę pomocy strażaków i wyrażali za nią wdzięczność. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej wraz z załogą Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej również dołączają swoje wyrazy uznania dla strażaków.

Wykorzystano zdjęcia OSP Smegorzów

SMGOSP1 Podziękowania dla strażaków za zaangażowanie w czasie pogotowia przeciwpowodziowegoSMG4 Podziękowania dla strażaków za zaangażowanie w czasie pogotowia przeciwpowodziowego SMGOSP3 Podziękowania dla strażaków za zaangażowanie w czasie pogotowia przeciwpowodziowegoSMGOSP2 Podziękowania dla strażaków za zaangażowanie w czasie pogotowia przeciwpowodziowego