Postanowieniem NR 44/2020 Komisarz Wyborczy w Tarnowie I z dnia 15 czerwca 2020 r.  powołał składy obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) oraz art. 20 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 czerwca2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Komisarz Wyborczy w Tarnowie I postanawia, że w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w gminach na obszarze powiatu dąbrowskiego, powiatu tarnowskiego, w mieście na prawach powiatu Tarnowie, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 279 do postanowienia.
Poniżej zamieszczamy załączniki nr 3 – 22 Postanowienia Nr 44/2020 Komisarza Wyborczego w Tarnowie dotyczące Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Postanowienie komisarza 1 o ObKW 20200615 1542 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Dąbrowa Tarnowska w wyborach Prezydenta RP

Postanowienie nr 44/2020 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I
z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. – załączniki nr 3-22
dot. Gminy Dąbrowa Tarnowska.