Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Tarnowie I postanawia, że Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 46/2020 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 16 czerwca, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Postanowienia.
Obecność powołanych członków komisji obowiązkowa.

Załącznik nr 1
do Postanowienia nr 46/2020 Komisarza Wyborczego
w Tarnowie I z dnia 16 czerwca 2020 r.

Gm. Dąbrowa Tarnowska
Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej
w obwodzie

Nr 1
Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej – sala narad
Termin: 18 czerwca 2020 r. o godz. 09:00

Nr 2
Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej – sala narad

Termin: 18 czerwca 2020 r. o godz. 09:00

Nr 3
Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej – sala narad

Termin: 18 czerwca 2020 r. o godz. 09:00

Nr 4
Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej – sala narad

Termin: 18 czerwca 2020 r. o godz. 09:00

 

Nr 5
Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej – sala narad
Termin: 18 czerwca 2020 r. o godz. 10:30

Nr 6
Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej – sala narad
Termin: 18 czerwca 2020 r. o godz. 10:30

Nr 7
Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej – sala narad
Termin: 18 czerwca 2020 r. o godz. 10:30

Nr 8
Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej – sala narad
Termin: 18 czerwca 2020 r. o godz. 10:30

 

Nr 9
Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej – sala narad

Termin: 18 czerwca 2020 r. o godz. 12:00

Nr 10
Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej – sala narad

Termin: 18 czerwca 2020 r. o godz. 12:00

Nr 11
Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej – sala narad

Termin: 18 czerwca 2020 r. o godz. 12:00

Nr 12
Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej – sala narad

Termin: 18 czerwca 2020 r. o godz. 12:00

Nr 13
Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej – sala narad

Termin: 18 czerwca 2020 r. o godz. 12:00

Nr 14
Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej – sala narad

Termin: 18 czerwca 2020 r. o godz. 12:00

 

Nr 15
Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej – sala narad
Termin: 18 czerwca 2020 r. o godz. 13:30

Nr 16
Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej – sala narad
Termin: 18 czerwca 2020 r. o godz. 13:30

Nr 17
Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej – sala narad
Termin: 18 czerwca 2020 r. o godz. 13:30

Nr 18
Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej – sala narad
Termin: 18 czerwca 2020 r. o godz. 13:30

Nr 19
Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej – sala narad
Termin: 18 czerwca 2020 r. o godz. 13:30

Nr 20
Miejsce: Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej – sala narad
Termin: 18 czerwca 2020 r. o godz. 13:30


SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
W GMINIE DĄBROWA TARNOWSKA

Postanowienie nr 44/2020 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I
z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. – załączniki nr 3-22
dot. Gminy Dąbrowa Tarnowska.