Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI prowadzi kolejny nabór do XI edycji bezpłatnego projektu „Gotuj po hiszpańsku II”. Organizatorzy zapraszają osoby w wieku 18-35 lat, zamieszkałe w Małopolsce, nieuczące się, niepracujące. Projekt jest skierowany zarówno do zawodowych kucharzy, jak i osób, które pasjonują się gotowaniem. W ramach projektu można wyjechać na 60 dni do Walencji na kurs kuchni śródziemnomorskiej i praktyki w restauracjach. Praktyki są dostosowane do potrzeb i umiejętności. Wśród restauracji w których uczestnicy odbywają praktyki są restauracje z przewodnika Michelin oraz z gwiazdką Michelin.

Przed wyjazdem jest zapewnione wsparcie językowe oraz odpowiednie przygotowanie do wyjazdu. Projekt „Gotuj po hiszpańsku II”, to nie tylko projekt, który dotyczy rozwoju umiejętności zawodowych. Jak każdy projekt mobilnościowy rozwija wszechstronnie i motywuje do zmiany, inspiruje.

Z Krakowa i woj. małopolskiego z Fundacją Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI wyjechało już ponad 140 osób. Wśród nich jest wielu kucharzy, a także pasjonatów kuchni, którzy pracują dzisiaj w wielu krakowskich restauracjach.

plakat B2 gotuj po hiszpańsku 6 JPG PROAKTYWNI: Nabór do bezpłatnego projektu „Gotuj po hiszpańsku II”

Projekt „Gotuj po hiszpańsku II” został wytypowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju jako przykład dobrych praktyk do programu TVP „Fundusze Europejskie jak to działa” https://www.youtube.com/watch?v=Es1gZUsWibE&t=176s, a już wkrótce zostanie zaprezentowany na międzynarodowej konferencji z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego w Brukseli organizowanej przez Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych  Republiki Federalnej Niemiec.

Zachęcamy do zapoznania się z blogiem: http://blog.gotujpohiszpansku.pl/ oraz materiałami.

Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI zaprasza do kontaktu.

Kontakt:
Barbara Ajdukiewicz
Tel: 12 200 21 77
gotuj@fundacjaproaktywni.pl
Plac Sikorskiego 2, 31-115 Kraków

logo gotuj po hiszpansku viner red PROAKTYWNI: Nabór do bezpłatnego projektu „Gotuj po hiszpańsku II”

FE POWER poziom pl 1 rgb PROAKTYWNI: Nabór do bezpłatnego projektu „Gotuj po hiszpańsku II”