„NOWY START III” – jest to projekt skierowany dla osób zwolnionych z 2przyczyn niedotyczących pracownika lub zagrożonych zwolnieniem z terenu województwa małopolskiego tzn. dla osób, które:

Aktualnie realizowane formy wsparcia w ramach projektu to: staże, szkolenia, finansowanie studiów podyplomowych

Staż:

-przekwalifikowanie zawodowe,
-organizowany okres od 3 do 6 miesięcy
-Uczestnikowi Projektu przysługuje stypendium stażowe

Szkolenie:

-przekwalifikowanie/uzupełnienie kwalifikacji
-finansowanie do kwoty 3250 zł
-Uczestnikowi Projektu przysługuje stypendium szkoleniowe

Studia podyplomowe

Zachęcamy do skorzystania ze szczegółowych informacji na temat projektów na stronie https://cbmz.pl/842-nowy-start-iii oraz kontaktu z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.