W ubiegłym tygodniu Piotr Ćwik i wicewojewoda Zbigniew Starzec w formule wideokonferencji przekazywali małopolskim samorządom informację o tegorocznym dofinansowaniu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Łączna kwota dofinansowania dla całej Małopolski wyniosła 202 milionów złotych. Spośród tych środków ponad połowa zostanie przeznaczona na 42 zadania powiatowe. Małopolskie gminy łącznie zrealizują 170 zadań drogowych. Dąbrowa Tarnowska będzie realizowała 2 zadania tego typu, na co otrzymała promesę na 2020 rok w wysokości 2 091 138,00 zł.

– Wobec sytuacji związanej z koronawirusem promesy dla gmin i powiatów Małopolski przekazujemy w takiej właśnie – wirtualnej – formie. Programy dotyczące budowy i remontów dróg będą realizowane. Środki, które przekazujemy, mają wspierać lokalnych przedsiębiorców i być motorem napędzającym naszą gospodarkę – podsumował podczas wirtualnego spotkania wojewoda Piotr Ćwik.

promesy FDS 4 Promesa z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje drogowe w Dąbrowie Tarnowskiej

grupa 4 Promesa z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje drogowe w Dąbrowie Tarnowskiej

Zgodnie z promesą w Dąbrowie Tarnowskiej prace przebudowy dwóch dróg gminnych wdrażane będą od sierpnia do końca listopada 2020 roku. Obejmą ul. Batalionów Chłopskich na długości 282 metrów i ul. Popiełuszki na długości 376 metrów. Zakres każdego zadania obejmował będzie: roboty ziemne, roboty rozbiórkowe jezdni i chodnika, wykonanie drogi, chodników i zjazdów oraz przejść dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa. Wykonane zostaną także kanalizacje odpadowa właściwie oznakowane. Łączne koszty inwestycji obydwu ulic to kwota ponad 3 miliony złotych. ich ostateczna wysokość będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu, który niebawem zostanie ogłoszony.

FDS 2020 GMINA DĄBROWA TARNOWSKA Promesa z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje drogowe w Dąbrowie Tarnowskiej

 Zdjęcia: Małopolski Urząd Wojewódzki