Miasto Bałta jest partnerskim miastem Dąbrowy Tarnowskiej na Ukrainie. W 1993 roku, po 60-latach przerwy spowodowanej uwarunkowaniami politycznymi, wznowiona została działalność parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Bałcie. Od tego czasu parafianie i duchowni starają się utrzymać kościół parafialny w stanie pozwalającym na jego dalsze użytkowanie. Kościół ten, ufundowany przez Księcia Stanisława Lubomirskiego w 1765 r. wymaga gruntownego remontu. Kierujący od niemal roku parafią Św. Stanisława B i M w Bałcie Ks. Proboszcz Daniel Kułakowski zwraca się z prośbą do ludzi dobrej woli o jakąkolwiek pomoc finansową. Czas pandemii jest bardzo trudny dla kościołów i związków wyznaniowych praktycznie na całym świecie, a w miejscach, gdzie wierzący katolicy stanowią mniejszość jest jeszcze trudniejszy.
Wszyscy zainteresowani ideą pomagania Parafii Św. Stanisława Błogosławionego i Męczennika mogą przekazywać środki finansowe na konto Santander Bank Polska S.A. nr konta: 06109025900000000121487733.