Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej podjęła w środę 13 maja 2020 r. na sesji zdalnej Uchwałę Nr XX/220/20 w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Na mocy tej uchwały przedłużone zostały do dnia 10 sierpnia 2020 r. terminy płatności rat podatku od nieruchomości, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, płatnych w maju i czerwcu 2020 r. Przesunięcie terminów płatności dotyczy tych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku ze skutkami pandemii. Dokumenty dotyczące otrzymania tego rodzaju pomocy publicznej należy złożyć do 25 maja br.

Przedsiębiorcy ubiegający się o udzielenie pomocy wynikającej z podjętej 13 maja br. uchwały zobowiązani są złożyć oświadczenie o wysokości pogorszenia płynności finansowej. Oświadczenie to stanowi załącznik nr 1 do zamieszczonej poniżej Uchwały Nr XX/220/20 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 13 maja 2020 r. Ponadto wymagane jest złożenie formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19., który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

Uchwała Nr XX/220/20 przedłużenie terminu 2020 wraz z załącznikiem nr 1

Załącznik Nr 2 do uchwały XX/220/20 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19