„Podatkowe wsparcie przedsiębiorczości” to temat pracy konkursowej w czwartej edycji konkursu „Podatkowi liderzy”. Studenci i absolwenci kierunków prawniczych i ekonomicznych przedstawią swoje pomysły na wykorzystanie regulacji podatkowych dla wspierania innowacyjności i tworzenia nowych miejsc pracy. Na najlepszych czeka 12 płatnych staży w Ministerstwie Finansów.

„Ustawodawcy na całym świecie tworzą mechanizmy, które zachęcają przedsiębiorców do inwestowania, modernizacji i wytwarzania nowych technologii. Międzynarodowa konkurencja w tym zakresie jest faktem, ale chodzi też o to aby była to konkurencja uczciwa. Polska również bierze udział w tym wyścigu. Dlatego niezwykle ważne są mechanizmy wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności, które wspomagają wzrost gospodarczy, są uczciwe z punktu widzenia międzynarodowej konkurencji podatkowej a równocześnie dają szansę na zmniejszenie dystansu do najbardziej rozwiniętych gospodarek Unii Europejskiej.

Ulga na badania i rozwój, przepisy o IP Box, niższy podatek CIT – to tylko niektóre przykłady istniejących instrumentów. Czy są one wystarczające? Jaka jest właściwa strategia podatkowego wspierania biznesu? Przedstaw swoją wizję skutecznego wsparcia przedsiębiorczości i zostań podatkowym liderem! Laureaci otrzymają zaproszenie do odbycia stażu w Ministerstwie Finansów i wezmą udział w tworzeniu rozwiązań podatkowych, które będą służyć wspieraniu rozwoju gospodarczego Polski” – mówi minister Świtała.

Jak wziąć udział w konkursie

Pracę konkursową „Podatkowe wsparcie przedsiębiorczości” wyślij do 7 grudnia 2018 r. na adres praktyki@mf.gov.pl.

UWAGA: praca nie może przekroczyć dwóch stron formatu A4, czcionka 12.

Do pracy dołącz CV, wypełnioną kartę zgłoszenia udziału w konkursie, formularz klauzuli informacyjnej oraz kopię dokumentu, który potwierdza twój status studenta/absolwenta na kierunku prawniczym lub ekonomicznym (np. ważnej legitymacji studenckiej lub dyplomu ukończenia studiów).

Harmonogram konkursu
do 14 grudnia 2018 – informacja o terminie rozmów z autorami wybranych prac konkursowych
17 grudnia 2018 – 11 stycznia 2019 – rozmowy kwalifikacyjne
do 18 stycznia 2018 – publikacja wyników na stronie internetowej www.mf.gov.pl.

Podatkowym liderom oferujemy:

  • płatny staż w Ministerstwie Finansów
  • udział w pracach grupy roboczej, zajmującej się tworzeniem innowacyjnych rozwiązań podatkowych i uszczelnieniem prawa podatkowego.

MinisterstwoF Przedstaw swój pomysł na wsparcie biznesu i wygraj płatny staż w Ministerstwie Finansów