We wtorek 8 września br. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się uroczyste przekazanie kompletu ubrań ochronnych wraz z rękawicami druhom z OSP Nieczajna Górna. Gospodarzem wydarzenia był Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, a udział w nim wzięli: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej Krzysztof Kolarczyk, Wiceprezes Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSPRP w Dąbrowie Tarnowskiej Jan Mendys, Prezes OSP Nieczajna Górna Ryszard Mucha, Skarbnik OSP Nieczajna Górna Maksymilian Wybraniec, Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej Zbigniew Pikul, sympatyk ochotniczych straży pożarnych Piotr Sacha oraz kierownicy referatów Urzędu Miejskiego: Lidia Krawczyk i Krzysztof Orwat.

Sejmik Województwa Małopolskiego na podstawie Uchwały Nr XVIII/243/20 z dnia 24 lutego 2020 r. udzielił pomocy finansowej dla gmin na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom ochotniczej straży pożarnej z terenu województwa małopolskiego dotkniętymi skutkami powodzi w maju 2019 r. Gmina Dąbrowa Tarnowska na zapewnienie gotowości bojowej otrzymała pomoc finansową w kwocie 2630 zł na zakup środków ochrony osobistej oraz elementów ubrania ochronnego do działań bojowych, w tym ubrania specjalnego ochronnego, rękawice ochronne.

DSC 0744 Przekazanie ubrań i rękawic ochronnych dla OSP Nieczajna Górna DSC 0746 Przekazanie ubrań i rękawic ochronnych dla OSP Nieczajna Górna  DSC 0757 Przekazanie ubrań i rękawic ochronnych dla OSP Nieczajna Górna DSC 0766 Przekazanie ubrań i rękawic ochronnych dla OSP Nieczajna Górna

W ramach realizacji zadania zakupiono ubrania specjalne z atestem na kwotę 3250 zł i rękawice ochronne za kwotę 170 zł. Razem wydatkowano 3420 zł. Gmina przeznaczyła na ten cel 790 zł ze środków własnych.

DSC 0770 Przekazanie ubrań i rękawic ochronnych dla OSP Nieczajna Górna DSC 0780 Przekazanie ubrań i rękawic ochronnych dla OSP Nieczajna Górna DSC 0809 Przekazanie ubrań i rękawic ochronnych dla OSP Nieczajna Górna DSC 0821 Przekazanie ubrań i rękawic ochronnych dla OSP Nieczajna Górna

Bezp malopolska Przekazanie ubrań i rękawic ochronnych dla OSP Nieczajna Górna