Jutro, 15 kwietnia 2021 r. (czwartek) upływa termin płatności za gospodarowanie odpadami za I kwartał bieżącego roku. Wpłat można dokonywać w Kasie Urzędu Miejskiego w godz. od 8:00 do 15:15 w poniedziałki lub od 7:30 do 14:45 w pozostałe dni. Mieszkańcy obszarów wiejskich mogą wpłacać pieniądze poprzez swoich sołtysów.
Przy aktualnej sytuacji epidemiologicznej zaleca się dokonywanie opłat za pomocą przelewów bankowych na nr rachunku: 69 9462 0003 2001 0000 4226 0057.