Przypominamy, że w czwartek 10 maja 2018 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej odbędzie się zebranie mieszkańców Osiedla Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Przewodniczący Rady Osiedla Nr 2 Stanisław Ostrowski zaprasza do licznego udziału w zebraniu.
Rada Osiedla Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej obejmuje swoim działaniem: Osiedle Westerplatte i ulice: Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Generała Władysława Sikorskiego, Grunwaldzka, Ligęzów, Tadeusza Nowaka, Ignacego Daszyńskiego, Rynek, Jana Matejki, Spadowa, Polna, Majora Henryka Sucharskiego, Kościelna, Berka Joselewicza, Zaręby.   

Program zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Złożenie sprawozdania z działalności  Przewodniczącego Rady Osiedla Nr 2 za  rok 2017.
 3. Dokonanie podziału środków finansowych z budżetu Gminy  Dąbrowa Tarnowska          na  2018 rok,   będących w dyspozycji  Rady Osiedla Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej:
  – w sprawie ustalenia  maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta   i gminy Dąbrowa  Tarnowska,
  – w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 5. Sprawy bieżące
 6. Dyskusja.
 7. Zamknięcie zebrania.