Gmina Dąbrowa Tarnowska  otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa  na realizację wycieczek przez  szkoły podstawowe  w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą ,,Poznaj Polskę” w wysokości 26 176, 00 zł. W tym roku wsparciem zostały objęte:
Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej – dofinansowanie 14 996,00 zł
Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej – dofinansowanie 11 180,00 zł

Całkowita wartość projektu wyniosła 35 041,00 zł

Przedmiotem przedsięwzięcia było wsparcie organów prowadzących w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie miało na celu wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane były na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. W ramach tych obszarów Minister ogłosił wykazy punktów edukacyjnych dla trzech grup wiekowych (klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe).

Informacje szczegółowe oraz galeria zdjęć dostępne na stronach szkół:

Muzealna lekcja patriotyzmu klas 2c i 3a – Poznaj Polskę (sp2dt.pl)

Wycieczka klas 6 do Warszawy (sp2dt.pl)

Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej – News: Poznaj Polskę nasze dwa dni w Warszawie (spnieczajna.pl)

Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej – News: Wycieczka do Wieliczki i Krakowa (spnieczajna.pl)

Warszawa Realizacja projektu ,,Poznaj Polskę”

Tablica Fundusze POZNAJ POLSKĘ Dąbrowa Tarnowska Realizacja projektu ,,Poznaj Polskę”