Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Projekt oferuje: bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie 23500,00 zł, wsparcie pomostowe na 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, szkolenia przed założeniem działalności gospodarczej. 

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt „Złap za STER!” skierowany jest do osób mieszkających i/lub pracujących na terenie Małopolski i znajdujących się w jednej z poniższej sytuacji:

  • pozostających bez pracyzwolnionych z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
  • które otrzymały wypowiedzenie z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub zostały poinformowane przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego lub umowy zlecenie
  •  odchodzących z rolnictwa.

Zdjecie Zlap za STER Rekrutacja do projektu „Złap za STER!”Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej https://fundacjaproaktywni.pl/rekrutacja/

Projekt realizuje Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI – dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonów
14 3000451 lub 533 446 405,
e-mail: rekrutacja@fundacjaproaktywni.pl oraz w Biurze Projektu:
ul. Krakowska 11a,  33-100 Tarnów

logo kolor Rekrutacja do projektu „Złap za STER!”