Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej informuje, iż rozpoczynają się konsultacje społeczne „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dąbrowa Tarnowska”.
W związku z powyższym w dniach 26.04.2018 – 16.05.2018 istnieje możliwość zapoznania się
z dokumentacją, a także składania uwag i wniosków. Dokument jest dostępny w siedzibie Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, pokój nr: 5 , w godzinach urzędowania oraz w formie elektronicznej na stronie www.dabrowatar.pl  .

Uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej od dnia 26 kwietnia 2018 r. do dnia 16 maja 2018 r. w jeden z poniższych sposobów:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska;
  • ustnie do protokołu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres izp@poczta.fm

Uwagi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej oraz przedmiot uwagi lub wniosku.

Projekt założeń Gmina Dąbrowa Tarnowska 2018 Rozpoczynają się konsultacje społeczne „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dąbrowa Tarnowska”