W piątek 27 kwietnia 2018 r. odbyło się uroczyste podsumowanie wyników Ekologicznego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Człowiek – przyjaciel czy wróg przyrody” zorganizowanego  przez Filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szarwarku  we współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową w Szarwarku z okazji  przypadającego  22 kwietnia Dnia Ziemi.
Celem konkursu było uwrażliwienie odbiorcy na aktualny stan zagrożenia środowiska i problemy związane z rozwojem cywilizacji oraz promowanie postaw ekologicznych wśród dzieci.
W konkursie wzięło udział 19 osób. Prace konkursowe przygotowali czytelnicy biblioteki i uczniowie szkoły podstawowej z kl. I – VII.             
    

Jury konkursowe w składzie: Barbara Pasternak  i Sylwia  Piekielniak  – wychowawcy klas oceniło prace w dwóch kategoriach  wiekowych: kl. I – III  i IV –VII, biorąc pod uwagę poziom artystyczny, pomysłowość w doborze technik plastycznych oraz staranność wykonania prac.

Oto wyniki prac komisji:

W kategorii szkoły podstawowe kl. I-III
I miejsce- Dominika Gut –  kl. III 
II miejsce- Michał Wątroba – kl. II
III miejsce- Roksana Moździerz  – kl. III

W kategorii szkoły podstawowe kl. IV-VII
I miejsce –  Izabela Orłowska  –  kl. VII    oraz    Oliwia Cichoń  – kl. IV
II miejsce-  Gabriela Mikuła – kl. VII
III miejsce-  Klaudia Żurawska   – kl. V oraz Sergiusz Lubera kl. IV

Wszyscy laureaci  otrzymali  nagrody  i dyplomy  z rąk Anety Orłowskiej  – dyrektor PSP  w Szarwarku, która złożyła wszystkim słowa podziękowania i gratulacje.
Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej  w Dąbrowie Tarnowskiej  Jadwidze Kusior oraz dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Szarwarku Anecie Orłowskiej  za ufundowanie nagród. Wystawę pokonkursową można zwiedzać do końca miesiąca maja 2018 r. w godzinach pracy filii MBP w Szarwarku.