Do 5 września 2022 roku trwa nabór do kolejnej edycji konkursu fundacji Most the Most. Do konkursu można zgłaszać zabytki z woj. wielkopolskiego, małopolskiego i śląskiego, które wymagają remontu, modernizacji, rewaloryzacji.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców Wielkopolski, Małopolski i Śląska, którzy chcą zrobić coś dobrego dla lokalnej społeczności i regionu. Jak zgłosić zabytek do konkursu?

  • Znajdź zabytek w okolicy, który jest dla Ciebie ważny i wart nadania mu nowej funkcji społecznej.
  • Sprawdź, czy miejsce, które chcesz zgłosić to na pewno zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków i czy jest własnością jednostki publicznej (należy np. do jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa).
  • Zrób zdjęcie zabytku.
  • Wypełnij i prześlij elektroniczny formularz zgłoszeniowy .

Konkurs „Nasz Zabytek” to flagowy projekt fundacji Most the Most, której fundatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Dzięki takim inicjatywom, które pozwalają budować kapitał społeczny poprzez wspieranie kultury, twórców i międzypokoleniowej współpracy, bank realizuje swoją strategię na lata 2021-2025. Budowanie zaangażowania społecznego jest jednym z jej kluczowych filarów.

Więcej informacji znajdziesz na stronie fundacji Most the Most.

image001 Ruszył nabór wniosków do kolejnej edycji konkursu „Nasz Zabytek” fundacji Most the Most