W pierwszej połowie czerwca 2020 roku, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej – Krzysztof Kaczmarski zawarł umowę z wykonawcą zadania pn. „Stworzenie Centrum Inicjatyw Społecznych w ramach działalności Centrum Kulturalno – Społecznego w Morzychnie”, polegającym na: Budowie budynku Centrum Kulturalno – Społecznego wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 157/1 położonej w miejscowości Morzychna.
Wykonawcą inwestycji został Zakład Remontowo-Budowlanym Nowak Stanisław z Dąbrowy Tarnowskiej. Wartość zadania wynosi: 1.299.354,40 zł brutto i zgodnie z umową inwestycja zakończy się do 26 lutego 2021 r. W celu realizacji zadania Gmina Dąbrowa Tarnowska wykorzysta bardzo preferencyjną, niskooprocentowaną pożyczkę w wysokości 1.299.000,00 zł w ramach projektu: „Pożyczka na rewitalizację” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa „Fundusz Rewitalizacji i Odnowy Małopolski” 11.3.

W ramach przedsięwzięcia powstanie wielofunkcyjny budynek Centrum Kulturalno – Społecznego wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 157/1 położonej w miejscowości Morzychna.

 Podstawowe dane funkcjonalne i gabarytowe:
–              Ilość kondygnacji nadziemnych: 2 – parter, poddasze nieużytkowe.
–              Układ funkcjonalny pomieszczeń: wg rzutów poszczególnych kondygnacji.
–              Obiekt przeznaczony do jednoczesnego przebywania maksymalnie 100 osób.
–              Obiekt przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.
–              Powierzchnia zabudowy: 281,26 m2
–              Powierzchnia użytkowa: 262,80 m2
–              Kubatura: 1841,43 m3
–              Szerokość budynku: 19,04 m
–              Długość budynku: 15,94 m
–              Wysokość do kalenicy: 9,08 m

Obiekt zostanie przyłączony do niezbędnych instalacji zewnętrznych, m.in.: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i gazowej. Ponadto w ramach zadania budynek zostanie wyposażony
w niezbędny sprzęt do funkcjonowania oraz zostanie zagospodarowane otoczenie działki w miejsca postojowe, podjazdy i dojścia w tym dla niepełnosprawnych.

DSC 0217 Stworzenie Centrum Inicjatyw Społecznych w ramach działalności  Centrum Kulturalno Społecznego w Morzychnie DSC 0219 Stworzenie Centrum Inicjatyw Społecznych w ramach działalności  Centrum Kulturalno Społecznego w Morzychnie DSC 0224 Stworzenie Centrum Inicjatyw Społecznych w ramach działalności  Centrum Kulturalno Społecznego w Morzychnie

Stworzenie Centrum Inicjatyw Społecznych w ramach działalności Centrum Kulturalno-Społecznego w Morzychnie  spełnia podstawowe cele rozwoju miejscowości, tj. poprawa warunków lokalowych dla użytkowników, rozwój działalności społeczno-wychowawczej i kulturalnej, aktywizacja mieszkańców, w tym młodzieży w podtrzymywaniu lokalnej tradycji i zwyczajów.  Dzięki obiektowi będzie możliwa organizacja imprez środowiskowych urozmaicających spędzanie czasu wolnego mieszkańców i ograniczenie biernego spędzania czasu przed telewizorem i komputerem
w szczególności dzieci i młodzieży. Powstanie lokalnego centrum organizacji inicjatyw lokalnych będzie skutkowało wzrostem zainteresowania działalnością na rzecz rozwoju sołectwa, rozwojem koła gospodyń wiejskich, zapewnienie ciekawych, zorganizowanych form spędzania wolnego czasu dla młodzieży, prowadzenie imprez integrujących społeczność lokalna i nawiązujących do ludowych tradycji.

Dąbrowa Tarnowska MOM Stworzenie Centrum Inicjatyw Społecznych w ramach działalności  Centrum Kulturalno Społecznego w Morzychnie