Światowa Organizacja Zdrowia rozpoczęła całoroczną globalną kampanię z okazji Światowego Dnia Bez Tytoniu 2021 – „Deklaruję – nie palę!”, która ma na celu wsparcie 100 milionów ludzi na całym świecie w ich próbach rzucenia palenia poprzez różne inicjatywy i rozwiązania cyfrowe.
Pomoże stworzyć zdrowsze środowisko sprzyjające rzucaniu palenia poprzez: opowiadanie się za zdecydowaną polityką zaprzestania palenia tytoniu, promowanie zwiększonego dostępu do usług w zakresie rzucania palenia, podnoszenie świadomości na temat taktyk przemysłu tytoniowego, umożliwienie użytkownikom tytoniu podejmowania skutecznych prób rzucenia palenia poprzez inicjatywy „rzuć i wygraj”.
Zachęcamy wszystkie osoby palące do podjęcia decyzji o rzuceniu palenia – nie tylko na ten dzień, a na całe życie.
Pamiętaj – bierne palenie jest równie szkodliwe jak czynne. 

Dzień bez tytoniu 2021 1 Światowy Dzień bez Tytoniu 2021

Na całym świecie około 780 milionów ludzi twierdzi, że chce rzucić palenie, ale tylko 30% z nich ma dostęp do narzędzi, które mogą pomóc im przezwyciężyć fizyczne i psychiczne uzależnienie od tytoniu. WHO oraz jej partnerzy chcą zapewnić ludziom narzędzia potrzebne do podjęcia skutecznej próby rzucenia palenia.

Dzień bez tytoniu 2021 2 Światowy Dzień bez Tytoniu 2021Rzucenie palenia przynosi natychmiastowe i długoterminowe korzyści zdrowotne. Już po 20 minutach od rzucenia palenia spada tętno. W ciągu 12 godzin poziom tlenku węgla we krwi wraca do normy. W ciągu 2–12 tygodni poprawia się krążenie i czynność płuc.
W ciągu 1-9 miesięcy ustępują kaszel i duszność. W ciągu 5–15 lat ryzyko udaru zmniejsza się do poziomu porównywalnego do osób niepalących. W ciągu 10 lat śmiertelność z powodu raka płuc jest o około połowę mniejsza niż wśród palaczy. W ciągu 15 lat ryzyko wystąpienia chorób serca jest takie, jak u niepalących.

Rzucenie palenia poprawia zdrowie, ratuje życie i oszczędza pieniądze.