2 maja Polacy na całym świecie obchodzą Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Święto ustanowione zostało przez Senat RP w 2002 roku w uznaniu „wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach, w celu potwierdzenia więzi z Macierzą i jedności wszystkich Polaków, tak mieszkających w Kraju, jak i żyjących poza nim”.  Od 2004 roku Dzień Polonii i Polaków za Granicą obchodzony jest razem z Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i chociaż nie jest to dzień wolny od pracy, to 2 maja organizowane są różnego rodzaju wydarzenia patriotyczne zarówno w kraju, jak i poza granicami naszego kraju.
Według najnowszych danych na całym świecie żyje około 20 milionów osób, które przyznają się do polskiego pochodzenia. Najwięcej Polaków mieszka w Stanach Zjednoczonych – ponad 10,5 miliona. Bardzo liczna, bo ponad dwumilionowa jest także Polonia w Niemczech. Wielu Polaków mieszka w Brazylii, Kanadzie, Francji, Wielkiej Brytanii. Ogółem w Europie Zachodniej mieszka 4,5 miliona Polaków, a w Europie Wschodniej jest ich ponad 1,5 miliona. Nawet w najodleglejszych zakątkach świata można usłyszeć polską mowę.

Polonia na swiecie Światowy Dzień Polonii

Według Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które zajmuje się sprawami polonijnymi, największym wyzwaniem jest wsparcie Polaków na Białorusi, Litwie i Ukrainie. Z kolei nowa emigracja w Europie Zachodniej wymaga pomocy w nauczaniu języka polskiego, dotyczy to szczególnie dzieci mieszkających na zachód od Odry.