16 maja to Święto Straży Granicznej. Dokładnie tego dnia formacja rozpoczęła służbę na granicy Rzeczypospolitej Polskiej. W tym roku Straż Graniczna obchodzi swój jubileusz po raz trzydziesty drugi.

Dzisiejsza Straż Graniczna to profesjonalna formacja mundurowa, w której służy dziś 14,2 tys. funkcjonariuszy (w tym 4,5 tys. kobiet) oraz pracuje ponad 3,3 tys. pracowników cywilnych. Ponad 6,7 tys. funkcjonariuszy wchodzi w skład korpusu chorążych, ponad 5,1 tys. to podoficerowie, a 2,3 tys. to oficerowie. Średnia wieku funkcjonariuszy pełniących służbę w formacji to 38 lat. 10 875 funkcjonariuszy ma wykształcenie wyższe, w tym 7 508 osób legitymują się tytułem magistra.

Straż Graniczna ochrania odcinek 3600 kilometrów polskiej granicy, z czego ponad 1,6 tysiąca kilometrów przypada na odcinek granicy zewnętrznej. Struktury Straży Granicznej tworzą: Komenda Główna, Biuro Spraw Wewnętrznych oraz 9 oddziałów (Warmińsko-Mazurski, Podlaski, Nadbużański, Bieszczadzki, Śląski, Nadodrzański, Nadwiślański, Karpacki, Morski), obejmujących całe terytorium Polski, 3 ośrodki szkolenia SG (Koszalin, Kętrzyn, Lubań) oraz 98 placówek. Cztery oddziały zlokalizowane są na granicy zewnętrznej UE (Warmińsko-Mazurski, Podlaski, Nadbużański i Bieszczadzki), trzy na wewnętrznej (Karpacki, Śląski, Nadodrzański), jeden ochrania granicę morską (Morski), a jeden zadania realizuje wewnątrz kraju (Nadwiślański).

Zgodnie z ustawą do głównych zadań Straży Granicznej należy ochrona granicy państwowej na lądzie i na morzu, kontrola ruchu granicznego, przeciwdziałanie nielegalnej migracji oraz zwalczanie przestępczości o transgranicznym charakterze.

W ostatnich latach Straż Graniczna stanęła w obliczu wielu trudnych wyzwań. Pandemia Covid-19, dynamicznie zmieniająca się sytuacja międzynarodowa, wojna za naszą wschodnią granicą i ogromna presja migracyjna sprawiły, że sprawy zapewnienia bezpieczeństwa naszym obywatelom i zarazem ochrona granicy zewnętrznej Polski i Unii Europejskiej to wciąż zadania najistotniejsze i pierwszoplanowe. Funkcjonariusze Straży Granicznej są stale na pierwszej linii działań w obronie polskich granic, często narażeni na agresywne ataki ze strony cudzoziemców. Ochrona granicy to system różnych ogniw, ale najważniejszym z nich są zawsze funkcjonariusze SG, profesjonalnie wyszkoleni, z poświeceniem pełniący swoją służbę, wyposażeni w najnowocześniejszy sprzęt i korzystający z najnowszych technologii tj. perymetria i wysokiej klasy urządzenia wspomagające zabezpieczenie granicy.

 źródło: https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/11716,Swieto-Strazy-Granicznej.html