Opiekunowie w żłobkach, klubach dziecięcych, dzienni opiekunowie, a także pracownicy placówek pieczy zastępczej zostaną zaszczepieni przeciw COVID-19 w pierwszym etapie Narodowego Programu Szczepień. Zapisy na szczepienia ruszyły w poniedziałek 8 lutego.
Chcemy, żeby pracownicy żłobków i klubów byli bezpieczni, żeby maluchy miały zapewnioną opiekę – mówiła podczas briefingu prasowego minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
Objęcie pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 szczepieniami w ramach pierwszego etapu odbyło się z inicjatywy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
W Polsce funkcjonuje 5 tys. żłobków i klubów dziecięcych oraz blisko 1,8 tys. dziennych opiekunów, a także ponad 1,2 tys. placówek pieczy zastępczej. W tych instytucjach zatrudnionych jest ok 51 tys. osób.

szczepienia zlobki RCB Szczepienia opiekunów w żłobkach i instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

formularz szczepienia prac zlobkow rcb Szczepienia opiekunów w żłobkach i instytucji opieki nad dziećmi do lat 3Jak poinformowała podczas czwartkowego briefingu prasowego w Kancelarii Premiera minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, wszystkie one mają zostać zaszczepione w pierwszym etapie Narodowego Programu Szczepień. Zapisy na szczepienia nauczycieli i opiekunów w żłobkach ruszą w najbliższy poniedziałek.
Grupy te ze względu na swoje bezpośrednie i ciągłe zaangażowanie w sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą są narażone na ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w stopniu co najmniej równym nauczycielom, a w przypadku pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczychz uwagi na całodobowe funkcjonowanie placówek – w stopniu zdecydowanie większym. Chcemy, żeby pracownicy żłobków i klubów byli bezpieczni, żeby maluchy miały zapewnioną opiekę, dlatego osoby te mają zostać zaszczepione w pierwszym etapie Narodowego Programu Szczepień – mówi minister Marlena Maląg.

Udostępniony został specjalny formularz rejestracyjny, na stronie https://szczepieniazlobki.rcb.gov.pl/, za pośrednictwem którego dyrektorzy placówek zgłoszą na szczepienia chętnych pracowników żłobków i klubów dziecięcych.
W formularzu należy wskazać podstawowe dane podmiotu, nazwisko dyrektora placówki oraz pracowników zgłaszających się na szczepienia, a także powiat, w którym działa dana placówka.

System automatycznie przypisze dany żłobek czy klub dziecięcy do odpowiedniego szpitala węzłowego, gdzie odbędzie się szczepienie. Takie szpitale funkcjonują w każdym powiecie.

Szczepienia nauczycieli 4 Szczepienia opiekunów w żłobkach i instytucji opieki nad dziećmi do lat 3


Ministerstwo edukacji odpowiada na pytania
w sprawie zapisów nauczycieli na szczepienia