Gminne jednostki oświatowe

STRONY WWW PRZEDSZKOLI Z GMINY DĄBROWA TARNOWSKA

Zlobek samorzadowy DT Perelka Gminne jednostki oświatoweOchronka im JPII DT Gminne jednostki oświatowe

Przedszkole nr1 DT Gminne jednostki oświatowePrzedszkole nr2 DT Gminne jednostki oświatowePrzedszkole NG Gminne jednostki oświatowePrzedszkole Smęgorzów Gminne jednostki oświatowe

STRONY WWW SZKÓŁ Z GMINY DĄBROWA TARNOWSKA

PSPnr1DT Gminne jednostki oświatowe

PSP2 DT Gminne jednostki oświatowe

PSP Nr3 DT Trojka Gminne jednostki oświatowe
PSP Gruszow Wielki Gminne jednostki oświatowe

button logo PSP Laskowka Choraska Gminne jednostki oświatowe

PSPwLipinach Gminne jednostki oświatowe

PSP NG Gminne jednostki oświatowe

ZSP Zelazowka Gminne jednostki oświatowe

PSP Szarwrk Gminne jednostki oświatowe

PSP Smegorzow Gminne jednostki oświatowe

Centrum Usług Wspólnych Gminy Dąbrowa Tarnowska

Przedmiotem działalności Centrum jest prowadzenie wspólnej obsługi, w szczególności administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Tarnowska.

*************************************************************************************

Powiatowe jednostki oświatowe:

STRONY WWW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY DĄBROWA TARNOWSKA

ZSP 1 DT Gminne jednostki oświatoweZSP 2 DT Gminne jednostki oświatowe