Trwa budowa gazociągu relacji Pogórska Wola – Tworzeń o długości 168 km, ciśnieniu roboczym 8,4 MPa i średnicy 1000 mm. Obszar budowy obejmuje 16 gmin małopolskich, w tym gminę Dąbrowa Tarnowska w miejscowościach Laskówka Chorąska, Żelazówka, Morzychna i Dąbrowa Tarnowska. Inwestorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a wykonawcą ROMGOS GWIAZDOWSCY Sp. z o.o., którzy informują, że w razie uszkodzeń na posesjach prywatnych, podejmie się stosownych napraw i usuwania szkód i ich skutków.
Po zakończeniu robót przeprowadzona zostanie rekultywacja gruntu zajętego na potrzeby realizacji inwestycji i przywraca się teren do stanu pierwotnego. Na obszarach leśnych, na których dokonano wycinki drzew wykonane będą nasadzenia. Następnie rzeczoznawca majątkowy sporządzi opis nieruchomości w celu ustalenia wysokości odszkodowania za szkody wyrządzone podczas budowy gazociągu.

Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycji status „Projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania” („Project of Common Interest”) i podtrzymała go w kolejnych wykazach publikowanych co dwa lata.

IMG 20200515 WA0015 Trwa budowa gazociągu relacji Podgórska Wola   Tworzeń

IMG 20200515 WA0013 Trwa budowa gazociągu relacji Podgórska Wola   Tworzeń

Budowa gazociągu jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

IMG 20200515 WA0014 Trwa budowa gazociągu relacji Podgórska Wola   Tworzeń

IMG 20200515 WA0016 Trwa budowa gazociągu relacji Podgórska Wola   Tworzeń

Uwagi i ewentualne problemy można zgłaszać do wykonawcy lub inwestora:

Wykonawca:
ROMGOS GWIAZDOWSCY Sp. z o.o.
ul. Zaciszna 1D
63-200 Jarocin
NIP: 6172205725
REGON: 360405525

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Tarnowie
Pogórska Wola 450
33-152 Pogórska Wola
tel. 14 622 53 00
e-mail: sekretariat.tarnow@gaz-system.pl