W kwietniu do emerytów i rencistów trafiło łącznie ponad 10 mld złotych dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, zwanego potocznie trzynastą emeryturą. Tzw. trzynastka wypłacona została blisko 8,5 mln osobom.
-Mimo stanu epidemiologicznego trzynasta emerytura nie jest zagrożona i wypłacana zgodnie z harmonogramem – podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.
Pozostały jeszcze wypłaty, które będą realizowane w maju dla osób pobierających świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Docelowo trzynasta emerytura zostanie wypłacona prawie 9,8 mln emerytom i rencistom. Łączny koszty wypłat świadczenia w bieżącym roku to 11,7 mld zł.

– Chcę uspokoić wszystkich rencistów i emerytów, którzy obawiali się o swoje świadczenia. Mimo stanu epidemiologicznego trzynasta emerytura jest wypłacana zgodnie z harmonogramem. Dotrzymujemy obietnicy – mówi minister Maląg. Jednocześnie zapewniła, że wypłata ostatniej transzy świadczeń w maju również będzie przebiegać bez żadnych zakłóceń.

Trzynasta emerytura co roku
Trzynasta emerytura została po raz pierwszy przyznana jednorazowo emerytom i rencistom w ubiegłym roku. Od 2020 roku „trzynastka” ma charakter stałego rocznego dodatku. Dodatkowo jest ona przyznawana „z urzędu”, nie trzeba składać żadnych wniosków.

Dodatkowe świadczenie przyznawane jest osobom pobierającym m.in. emerytury i renty z ZUS, emerytury i renty rolnicze (KRUS), emerytury i renty służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, renty inwalidów wojennych i wojskowych, i rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

MinisterstwoRodzinyiPS Trzynasta emerytura niezagrożona i wypłacana terminowo