1 września 1939 roku to data szczególna dla każdego Polaka. W tym dniu o godzinie 4.45 niemiecki pancernik szkolny „Schleswig-Holstein” rozpoczął ostrzał Westerplatte, rozpoczynając II Wojnę Światową.

Jak co roku, Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, Przedstawiciele Samorządu Gminnego na czele z Zastępcą Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Stanisławem Ryczkiem i Jadwigą Kuta Kierownikiem Referatu Spraw Administracyjnych i Organizacyjnych oraz Samorządu Powiatowego na czele ze Starostą Dąbrowskim Lesławem Wieczorkiem, Wicestarostą Krzysztofem Brykiem, Przewodniczącą Rady Powiatu Martą Chrabąszcz oraz Członkiem Zarządu Powiatu Andrzejem Gizą w zadumie uczcili 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej. 

Hołd poległym, pomordowanym oraz zaginionym i zmarłym w wyniku II Wojny Światowej oddali również: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Komendanci Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej i Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, delegacje z Zespołu Szkół im. K.K. Baczyńskiego i I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej, Dyrekcja i Uczniowie ze Szkoły Podstawowej  nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, a także Drużyna Orląt z Żelazówki.

Zebrani złożyli wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze przed pomnikiem ku czci poległych Synów Miasta Dąbrowy, który znajduje się w Parku Miejskim na placu im. „100-lecia Odzyskania Niepodległości” i upamiętnia walkę za ojczyznę.

Przypominamy, że 1 września obchodzimy również Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, ustanowiony 25 kwietnia 1997 roku przez Sejm RP jako święto obrońców Ojczyzny, upamiętniające poległych w obronie niepodległości Polski na polach bitewnych.

16 DSC 0093 Uczczono pamięć poległych w II wojnie światowej 17 DSC 0100 Uczczono pamięć poległych w II wojnie światowej 18 DSC 0105 Uczczono pamięć poległych w II wojnie światowej 11 DSC 0083 Uczczono pamięć poległych w II wojnie światowej 12 DSC 0085 Uczczono pamięć poległych w II wojnie światowej 13 DSC 0087 Uczczono pamięć poległych w II wojnie światowej 14 DSC 0088 Uczczono pamięć poległych w II wojnie światowej 15 DSC 0091 Uczczono pamięć poległych w II wojnie światowej 09 DSC 0076 Uczczono pamięć poległych w II wojnie światowej 10 DSC 0080 Uczczono pamięć poległych w II wojnie światowej 05 DSC 0063 Uczczono pamięć poległych w II wojnie światowej 06 DSC 0065 Uczczono pamięć poległych w II wojnie światowej 07 DSC 0069 Uczczono pamięć poległych w II wojnie światowej 08 DSC 0075 Uczczono pamięć poległych w II wojnie światowej 03 DSC 0059 Uczczono pamięć poległych w II wojnie światowej 04 DSC 0060 Uczczono pamięć poległych w II wojnie światowej