Z inicjatywy nauczycielki Zespołu Szkół im. K.K. Baczyńskiego Jolanty Stelmach we wtorek 21 września upamiętniono tragiczne wydarzenie z okresu okupacji niemieckiej. 18.09.1942 r. hitlerowcy „czyszcząc” getto dąbrowskie wywieźli do obozu zagłady w Bełżcu między 500 i 800 Żydów z Dąbrowy i przebywających w miejscowym getcie.
Z tej okazji ZS we współpracy z Ośrodkiem Spotkania Kultur zorganizował spotkanie edukacyjne dla młodzieży z obu dąbrowskich szkół ponadpodstawowych, z oddaniem czci ofiarom Holocaustu na cmentarzu żydowskim (o tragicznych wydarzeniach z 1942 r. opowiadała Jolanta Stelmach, młodzież złożyła pod Pomnikiem Ofiar Holocaustu kamienie i zapaliła znicze, wartę honorową pełnili druhowie z PTG „Sokół” przygotowani przez Rafała Szydłowskiego) oraz uroczystością upamiętnienia tego tragicznego wydarzenia w historii miasta i powiatu, która w II części odbyła się w byłej synagodze, obecnie siedzibie OSK.

Złożyły się nań okolicznościowe wystąpienia: Pawła Chojnowskiego (Dyrektora DDK, kustosza i przewodnika muzealnego OSK), Krzysztofa Kaczmarskiego – Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, Roberta Pantery (Dyrektora ZS), gościa specjalnego Aleksa Dancyga z Izraela (polskiego Żyda, którego część rodziny przeżyła Holocaust, historyka Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie i pracownika kibucu blisko granicy z Autonomią Palestyńską) oraz przedstawicieli młodzieży szkolnej, odczytującej świadectwa ocalonych z Holocaustu w Dąbrowie i świadków Zagłady.
Relacje czytali uczniowie z I klasy LO (ZS): Anna Michońska, Marlena Woźniczka i Albert Zaliński).
Pięknym akcentem artystycznym był mini-koncert z udziałem czwórki uczniów szkółki muzycznej DDK pod kier. Łukasza Chmiela. Uczestnicy uroczystości usłyszeli temat muzyczny z filmów: „Polskie drogi” i „Lista Schindlera”, musicalu „Skrzypek na dachu” („Sunrise, sunset”) oraz nastrojową kompozycję gitarową „Tears in the rain” Joe Satrianiego. Zagrali na gitarach soliści: Marek Borzemski, Malwina Budzik, Maciej Szkotak i na skrzypcach – Magdalena Mol.

Upamiętnienie wywozy Żydów DT2021 1 Upamiętnienie tragicznych wydarzeń w historii miasta Upamiętnienie wywozy Żydów DT2021 2 Upamiętnienie tragicznych wydarzeń w historii miasta Upamiętnienie wywozy Żydów DT2021 3 Upamiętnienie tragicznych wydarzeń w historii miasta Upamiętnienie wywozy Żydów DT2021 4 Upamiętnienie tragicznych wydarzeń w historii miasta Upamiętnienie wywozy Żydów DT2021 5 Upamiętnienie tragicznych wydarzeń w historii miasta Upamiętnienie wywozy Żydów DT2021 6 Upamiętnienie tragicznych wydarzeń w historii miasta Upamiętnienie wywozy Żydów DT2021 7 Upamiętnienie tragicznych wydarzeń w historii miasta Upamiętnienie wywozy Żydów DT2021 8 Upamiętnienie tragicznych wydarzeń w historii miasta Upamiętnienie wywozy Żydów DT2021 9 Upamiętnienie tragicznych wydarzeń w historii miasta Upamiętnienie wywozy Żydów DT2021 10 Upamiętnienie tragicznych wydarzeń w historii miasta Upamiętnienie wywozy Żydów DT2021 10a Upamiętnienie tragicznych wydarzeń w historii miasta Upamiętnienie wywozy Żydów DT2021 11 Upamiętnienie tragicznych wydarzeń w historii miasta Upamiętnienie wywozy Żydów DT2021 12 Upamiętnienie tragicznych wydarzeń w historii miasta Upamiętnienie wywozy Żydów DT2021 13 Upamiętnienie tragicznych wydarzeń w historii miasta Upamiętnienie wywozy Żydów DT2021 14 Upamiętnienie tragicznych wydarzeń w historii miasta Upamiętnienie wywozy Żydów DT2021 15 Upamiętnienie tragicznych wydarzeń w historii miasta Upamiętnienie wywozy Żydów DT2021 16 Upamiętnienie tragicznych wydarzeń w historii miasta Upamiętnienie wywozy Żydów DT2021 17 Upamiętnienie tragicznych wydarzeń w historii miasta Upamiętnienie wywozy Żydów DT2021 18 Upamiętnienie tragicznych wydarzeń w historii miasta Upamiętnienie wywozy Żydów DT2021 19 Upamiętnienie tragicznych wydarzeń w historii miasta Upamiętnienie wywozy Żydów DT2021 20 Upamiętnienie tragicznych wydarzeń w historii miasta Upamiętnienie wywozy Żydów DT2021 21 Upamiętnienie tragicznych wydarzeń w historii miasta Upamiętnienie wywozy Żydów DT2021 22 Upamiętnienie tragicznych wydarzeń w historii miasta Upamiętnienie wywozy Żydów DT2021 23 Upamiętnienie tragicznych wydarzeń w historii miasta Upamiętnienie wywozy Żydów DT2021 24 Upamiętnienie tragicznych wydarzeń w historii miasta Upamiętnienie wywozy Żydów DT2021 25 Upamiętnienie tragicznych wydarzeń w historii miasta Upamiętnienie wywozy Żydów DT2021 26 Upamiętnienie tragicznych wydarzeń w historii miasta