Boże Ciało czyli Święto Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w bieżącym roku wypadła w ostatni dzień maja. W naszym mieście uroczystość rozpoczęła się Mszą św. o godz.9:30 sprawowaną w kościele NMP Szkaplerznej. Mszy św. przewodniczył Proboszcz Parafii NMP Szkaplerznej ks. Stanisław Cyran w koncelebrze z ks. Krzysztofem Franczakiem. Okolicznościową homilię nawiązującą do hasła tego wielkiego katolickiego święta: „zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się jego dzieciom powodzi” wygłosił ks. Marek Zembura. Po Mszy św. ze świątyni wyruszyła procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy polowych ulicami; Zamkową, Grunwaldzką, Rynek, Jagiellońską, św. Jana, Joselewicza, Rynek i ponownie Grunwaldzką i Zamkową do Kościoła Parafialnego. Na trasie tej, jak co roku ołtarze zostały przygotowane przez Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, Chór Parafialny, Starostwo Powiatowe oraz Cech Rzemiosł Różnych.

Zarówno w świątyni jak i na trasie procesji śpiewał Chór Parafialny i grała Orkiestra Dąbrowskiego Domu Kultury. Przy każdym z ołtarzy była czytana Ewangelia oraz prowadzone rozważania zakończone błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. W procesji eucharystycznej uczestniczyli: księża, siostry zakonne, ministranci, dzieci w strojach pierwszokomunijnych, dziewczęta sypiące kwiaty i mali chłopcy w strojach ministrantów. Swoją obecność mocno zaznaczyły poczty sztandarowe stowarzyszeń parafialnych. Aktywny udział w procesji wzięli udział dąbrowscy Strzelcy, Cech Rzemiosł Różnych i  bardzo liczna grupa parafian, w tym samorządowców oraz gości. Domy na trasie procesji były udekorowane emblematami i obrazami religijnymi. Całość trasy zabezpieczali na skrzyżowaniach ulic Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, którym wyrażamy wielką wdzięczność.