W piękną słoneczną niedzielę 11 listopada 2018 roku, w stolicy powiatu dąbrowskiego radośnie świętowano dzień, który zdarza się tylko raz na 100 lat. Stulecie odzyskania niepodległości Polski w Dąbrowie Tarnowskiej rozpoczęło się patriotycznym przemarszem delegacji urzędów i instytucji do Kościoła pw. NMP Szkaplerznej, gdzie odprawiona została uroczysta Msza Św. w intencji ojczyzny sprawowana przez Ks. Proboszcza Stanisława Cyrana w koncelebrze z Ks. Prałatem Józefem Porembą i Ks. dr Janem Bartoszkiem. Oprawę artystyczną liturgii przygotowała młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, a Orkiestra Dęta Dąbrowskiego Domu Kultury pod batutą p. Kamila Banasia zadbała o podniosłość niedzielnego święta, tak w kościele jak i w plenerze. Niezwykłą atmosferę uroczystości zaznaczyła także obecność Kompanii Honorowej Straży Pożarnej Powiatu Dąbrowskiego i dąbrowskich Strzelców i Orląt z Żelazówki.
Ważnym punktem uroczystej Mszy Św. dziękczynnej za 100 lat niepodległości Polski, było poświecenie i odsłonięcie wmurowanej pamiątkowej tablicy z brązu na 100-lecie Niepodległości Polski, ufundowanej przez parafię, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców, lokalne samorządy gminy i powiatu oraz dąbrowskich parafian. Eucharystię zakończyło, punktualnie o 12:00, wspólne odśpiewanie Hymnu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach akcji „ Niepodległa. Do hymnu”.
Druga część uroczystości odbywała się już tradycyjnie w Parku Miejskim pod Pomnikiem Poległych, gdzie wszystkich zebranych powitał Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, a okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski.

11 listopada 2018 100 lecie Niepodległości Polski Dąbrowa Tarnowska 1 Uroczystości 100 lecia Niepodległości Polski w Dąbrowie Tarnowskiej

Głos zabrali także: Anna Czech Poseł na Sejm RP, Poseł Ziemi Dąbrowskiej Wiesław Krajewski oraz asystent Senatora RP Kazimierza Wiatra. Parlamentarzyści oraz pozostałe zaproszone osoby, którzy nie mogli być obecni na dąbrowskich uroczystościach przysłali noty gratulacyjne.
Po Mszy Św. można było poczęstować się “biało-czerwonymi ciasteczkami parafialnymi”.

11 listopada 2018 100 lecie Niepodległości Polski Dąbrowa Tarnowska 2 Uroczystości 100 lecia Niepodległości Polski w Dąbrowie TarnowskiejW HOŁDZIE WALCZĄCYM O NIEPODLEGŁOŚĆ Uroczystości 100 lecia Niepodległości Polski w Dąbrowie Tarnowskiej Bardzo licznie przybyli mieszkańcy naszej Gminy oraz lokalni samorządowcy. Oprócz wcześniej wymienionych gospodarzy gminy i powiatu obecni byli także: Zastępca Burmistrza Stanisław Ryczek, Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Sarat, radni miejscy i powiatowi oraz radni elekci, którzy zostaną zaprzysiężeni w przyszłym tygodniu.
Jednostki gminne i powiatowe oraz lokalne instytucje wystawiły delegacje i poczty sztandarowe. Składano wieńce i wiązanki, które były wyrazem szacunku i wdzięczności dla pokoleń walczących o niepodległość.
Piękny program artystyczny przygotowała młodzież z Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie. Prowadzenie uroczystości powierzono Harcmistrzowi Marianowi Rzeźnikowi, natomiast asystę honorową przy Pomniku Poległych pełnili Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej JS 2083 oraz dzieci z Drużyny Orląt z Niepublicznej Niepłatnej Szkoły Podstawowej w Żelazówce. Całość uświetniła orkiestra Dąbrowskiego Domu Kultury.

11 listopada 2018 100 lecie Niepodległości Polski Dąbrowa Tarnowska 4 Uroczystości 100 lecia Niepodległości Polski w Dąbrowie Tarnowskiej

11 listopada 2018 100 lecie Niepodległości Polski Dąbrowa Tarnowska 6 Uroczystości 100 lecia Niepodległości Polski w Dąbrowie Tarnowskiej

Zdjęcia z Mszy Świętej za Ojczyznę
w 100. rocznicę odzyskania niepodległości 11 XI 2018 r.
(foto. www.dt.diecezja.tarnow.pl)

20181110 140148 001 Uroczystości 100 lecia Niepodległości Polski w Dąbrowie Tarnowskiej