Zgodnie z sugestiami mieszkańców, rolników  oraz sprzedawców, a także przy rekomendacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Burmistrz  Dąbrowy Tarnowskiej informuje, że od dnia 20  kwietnia 2020 roku (poniedziałek) uruchomiony zostanie dla rolników i sprzedawców artykułów spożywczych Plac Targowy w Dąbrowie Tarnowskiej.
Do sprzedaży dopuszczone zostaną wyłącznie płody  i produkty rolne oraz artykuły spożywcze.
  Nie dopuszcza się na chwilę obecną  sprzedaży innych  artykułów. Handel  odbywać się będzie  w godzinach   od    600   do  13 00.

Akcja  wznowienia sprzedaży na  placu targowym ma na celu wspieranie lokalnych rolników, jednakże pamiętajmy o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.

 Za porządek przy stoisku odpowiada  SPRZEDAWCA.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa na targowisku zalecane przez Główny Inspektorat Sanitarny:

1)    Stosować właściwą higienę rąk,
2)    Stosować maseczki ochronne,
3)    Stosować zasady bezpieczeństwa żywności- restrykcje z pełną świadomością,
4) Zachować bezpieczną odległość klient-klient,  klient-sprzedawca, sprzedawca-  sprzedawca  ( minimum  1,5  metra ),
5)   Ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu  oddechowego,
6) Obowiązuje całkowity zakaz samoobsługi   –  TOWAR PODAJE  WYŁĄCZNIE  SPRZEDAWCA.

Jeżeli służby porządkowe zgłoszą nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa na Placu Targowym, handel zostanie ponownie wstrzymany, aż  do  odwołania.