Już niedługo wakacje. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej przy współpracy z Publiczną Szkoła Podstawową nr 2 im. Mikołaja Kopernika organizuje półkolonię dla dzieci pod nazwą „Wakacyjny kogel – mogel”, która odbędzie się w dwóch turnusach w okresie 2 – 27 lipca 2018 r. (I turnus: 2 – 13 lipca oraz II turnus: 16 – 27 lipca 2018 r.) W związku z tym, że ilość miejsc jest ograniczona liczyć się będzie kolejności zgłoszeń. Pierwszeństwo w przyjęciu na półkolonię będą mieć dzieci, których rodzice pracują.
Koszt to 300 zł / osobę – czyli 30 zł dziennie. Całkowity koszt to 400 zł z czego 100 zł dofinansowane jest z budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska.
Półkolonia letnia zapewni dzieciom wypoczynek po trudach rocznej pracy w szkole, dostarczy wrażeń i nowych umiejętności, rozwinie ich artystyczne zdolności, kreatywność, poprawi ich zaradność życiową oraz umiejętność współżycia w grupie. Liczne zajęcia artystyczne, sportowe, edukacyjne i przygodowe zaciekawią każde dziecko, a wykwalifikowana kadra pedagogiczna zadba o bezpieczeństwo i komfort dzieci, które powrócą do domów zmęczone, ale zadowolone i bogatsze w nowe doświadczenia i umiejętności. 

Program półkolonii letniej pod hasłem „Wakacyjny kogel – mogel” w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej w okresie 2 – 27 lipca 2018r.

 Organizator:
Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej p. Krzysztof Kaczmarski
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej p. Anna Fido

Czas trwania:
I turnus: 2 – 13 lipca 2018r.
II turnus: 16 – 27 lipca 2018r.

Wychowawcy:
Agnieszka Deszcz, Małgorzata Gawlik, Anna Krawczyk, Justyna Wajda

Miejsce:
Budynek PSP nr 2 im. M. Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej.

Półkolonia PSP2 2018 Wakacyjna półkolonia w Dwójce – zapraszamy do rezerwowania miejsc!

PÓŁKOLONIA LETNIA
„WAKACYJNY KOGEL – MOGEL”

Realizacja programu półkolonii i ich hasła przewodniego: ,, WAKACYJNY KOGEL – MOGEL” będzie przebiegać poprzez:

 1. Rozpoznawanie potrzeb, zainteresowań, talentów i możliwości uczniów oraz rozwijanie ich i wspieranie.
 2. Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku i podnoszenie sprawności fizycznej.
 3. Wspomaganie rodziny w procesie wychowawczym poprzez kształtowanie cech osobowości dzieci, postaw i zachowań powszechnie wskazanych i akceptowanych społecznie.
 4. Poznawanie regionu, jego środowiska przyrodniczego, historii i kultury, tradycji i obyczajów, zabytków.
 5. Poznawanie zasad odpowiedniego i bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach i miejscach :(środki komunikacji, obiekty muzealne i sakralne, obiekty przyrodniczo-krajobrazowe).
 6. Cele półkolonii:
 7. Odreagowanie napięć i stresu po zakończeniu roku szkolnego.
 8. Stworzenie radosnego, pogodnego nastroju przez zabawę i czynny wypoczynek.
 9. Stworzenie warunków do odkrywania własnych talentów i zdolności i wspieranie ich.
 10. Nauka nowych gier, zabaw i piosenek.
 11. Integracja dzieci, nawiązywanie nowych znajomości, tworzenie zespołu kolonijnego.
 12. Przestrzeganie regulaminu półkolonii i zasad BHP i Ppoż.
 13. Nauka samodzielności.
 14. Nauka spędzania czasu wolnego w aktywny i zdrowy sposób.
 15. Dbanie o higienę osobistą i estetykę otoczenia.
 16. Realizacja programu półkolonii ma za cel:
 17. Wypoczynek dzieci w sposób czynny i ciekawy.
 18. Organizowanie kreatywnych zajęć: plastyczno – teatralno – kulinarnych i innych.
 19. Organizacja wycieczek krajoznawczych.
 20. Kształtowanie umiejętności empatycznego współdziałania w grupie.
 21. Wzbogacenie wiedzy o środowisku, w którym żyjemy.
 22. Integracja dzieci poprzez prace w zespole.
 23. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności i samodzielności.
 24. Pobudzanie potrzeb współdziałania oraz wyrażania myśli i uczuć.
 25. Inicjowanie współzawodnictwa.
 26. Poznawanie sposobów komunikacji z ludźmi.
 27. Kształcenie kultury obcowania z przyrodą.

Zajęcia programowe realizowane podczas półkolonii:

 1. Zajęcia wspierające pomysłowość i kreatywność

Dzień detektywa – sprytnie, sprawnie i solidnie – Rozwiązujemy zagadki, Z naturą za pan brat – Warsztaty florystyczne, Zajęcia plastyczne – „Przypadek w kształtowaniu obrazu”, „Miękkie i puszyste” – Przygoda z igłą, Kulinarny kogel mogel – Każdy potrafi gotować, Zajęcie plastyczne – „Mali projektanci”, Wodny świat – zajęcia plastyczne z użyciem ciasta solnego, Teatrzyk jak się patrzy – zabawy teatralne, pantomima, Warsztaty – wychodzenie z opresji i trudnych sytuacji, sztuka rozwiązywania konfliktów i podstawy mowy ciała, Puśćmy wodzy wyobraźni – Piszemy list do przyszłości, Poczta bez tajemnic – pocztówka, list, telegram – zajęcia literacko-plastyczne, Papierowy zawrót głowy – Zajęcia plastyczne z użyciem papieru, kartonu i tektury, Zajęcia z języka angielskiego – gry i zabawy po angielsku, karate i zajęcia fitness po angielsku. Opowieści dziwnej treści – Układamy historię sterowaną przypadkiem.

 1. Imprezy

Półkolonijny festyn rekreacyjny, Randka w ciemno, Baloniada – Balonowa bitwa wodna, letnie kino filmowe na wielkim ekranie z najlepszymi filmowymi hitami dla dzieci.

 1. Konkursy

Konkurs fryzur, Konkurs tańca, Konkurs na najsympatyczniejszego uczestnika kolonii, Konkurs talentów, Tajemnicze wyrazy i hasła – kalambury, pantomima i rysunek, Żonglerka – zaczaruj Zośkę – żonglowanie na czas.

 1. Gry i zabawy – sportowe

Gry planszowe, 12 prac Asterixa – wyścigi w workach, przeciąganie liny, rzut w dal, wyścig w foli i in., Zabawy z chustą animacyjną, Gry rekreacyjne: tenis stołowy, piłkarzyki, Twister, Rzep-Cup – turniej gry w piłki i tarcze na rzepy, Podwórkowe harce – czyli zapomniane gry i zabawy, Wodne rywalizacje – zabawy z wodą, Z naturą za pan brat – zabawy z liściem i gałązka.

 1. Wyjścia i wycieczki

Grybów – Gród warowny + piknik nad rzeką Białą
Tarnów – Muzeum Etnograficzne + lody/ Mc Donald
Tarnów – Park Trampolin Ninja + lody/ Mc Donald
Szczucin – Muzeum Drogownictwa + ognisko z kiełbaskami
Dąbrowa Tarnowska – Poczta + lody
Gruszów – Dom chleba + lody
Ciężkowice – Rezerwat Skamieniałe Miasto + piknik

Zastrzega się zmiany w programie.

6.  Plan dnia półkolonii

7.00 – 8.15 – Rozgrzewka na dzień dobry: kolorowanki, krzyżówki, łamigłówki i rebusy
8.15 – 8.30 – Apel – Zebranie organizacyjne: przypomnienie reguł zachowywania się na półkolonii, poznanie zajęć dnia
8.30 – 9.00 – Śniadanie
9.00 – 10.00 – Język angielski
9.30 – 13.30 – Zajęcia programowe: warsztaty, zawody sportowe, zabawy i gry, wycieczki itp.
13.30 -14.00 – Obiad
14.00 – 14.30 – Relaks poobiedni: techniki relaksacyjne, poobiednie kino
14.30 – 15.30 – Zajęcia programowe: warsztaty, zawody sportowe, zabawy i gry, wycieczki itp.
15.30 – 16.00 – Powrót dzieci do domu.

7. Zasady obowiązujące w pracy wychowawczej na półkolonii:

 1. Wspieranie dzieci w ich dokonaniach twórczych
 2. Bycie świadomym różnych możliwości i potrzeb dzieci
 3. Dbanie o to, aby dzieci mogły pracować we własnym tempie
 4. Dostosowanie rodzaju zajęć do nastroju grupy
 5. Uświadamiać dzieciom ich zalety, zdolności, umiejętności podnosić własną samoocenę, wzmacniać poczucie własnej wartości.
 6. Dbanie o to, aby wszystkie dzieci miały szansę do eksponowania na forum półkolonii swoich dokonań twórczych.
 7. Zachęcanie dzieci do tego, aby zachowywały się najlepiej jak potrafią.
 8. Bycie otwartym na potrzeby dzieci.
 9. Przedstawianie na spotkaniach grupy i wspólne omawianie przypadków łamania norm i zasad postępowania w grupie (- spisanych w półkolonijnym kontrakcie i podpisanych przez wszystkich uczestników).
 10. Wdrażanie dzieci do zachowań asertywnych, porozumiewania się w języku „JA” .

 8. Regulaminy obowiązujące uczestników i kadrę półkolonii:

 1. Regulamin półkolonii
 2. Regulamin podróży
 3. Regulamin poruszania się po drogach
 4. Regulamin bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Autorki programu: Agnieszka Deszcz, Małgorzata Gawlik
Anna Krawczyk, Justyna Wajda