W dniu 12 czerwca 2018 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury. Przewodniczącym zebrania był Andrzej Drzazga, a Maria Gdowska pełniła funkcję sekretarza zebrania. Sprawozdanie z pracy Zarządu za 2017 rok i plan pracy na 2018 rok przedstawiła Krystyna Guzik – Prezes Zarządu. Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Siepiora przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, a Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego Krystyna Ludwicka – z działalności Sądu Koleżeńskiego.

Komisja  Rewizyjna wnioskowała o  udzielenie  absolutorium  dla  ustępującego  Zarządu  Stowarzyszenia. W dyskusji głos zabrał obecny na zebraniu Burmistrz Dąbrowy  Tarnowskiej, który podziękował całemu Zarządowi za dotychczasową owocną pracę.  Podsumowanie trzyletniej pracy Stowarzyszenia może satysfakcjonować wszystkich jej członków, bo proponowany program zajęć jak: wykłady, zajęcia na sali gimnastycznej i basenie, kursy  komputerowe, nauka języka angielskiego i niemieckiego, warsztaty, liczne wyjazdy, spotkania integracyjne to propozycje, w których każdy może znaleźć coś  dla siebie.

Zarząd  nie boi się wyzwań, czego dowodem są zdobywane corocznie dodatkowe środki na działalność statutową. Prezes Zarządu zwróciła się z prośbą do Burmistrza o obniżenie przez Gminę opłaty za korzystanie z basenu, która w ostatnim okresie została podwyższona, co spowodowało zmniejszenie liczby członków korzystających z tej formy rehabilitacji. Burmistrz obiecał rozważenie przez Gminę możliwości obniżenia stawek za wejścia na basen. Żegnając się z zebranymi życzył owocnych obrad, dalszej efektywnej współpracy i dobrych wyborów.

W związku z kończącym się 3–letnim okresem kadencji władz Stowarzyszenia, Walne Zebranie wybrało nowe władze Stowarzyszenia, tj. Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.
Po przeprowadzonych wyborach nowe władze ukonstytuowały się następująco:

Zarząd Stowarzyszenia UTW przy Dąbrowskim Domu Kultury:

Prezes – Krystyna Guzik

Wiceprezes – Małgorzata Majchrowicz

Wiceprezes – Teresa Rygielska

Sekretarz – Maria Gdowska

Skarbnik – Halina Barabasz

Członek – Janusz Marusak

Członek – Marian Rzeźnik

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia UTW przy Dąbrowskim Domu Kultury:

Przewodnicząca – Janina Wąż

Zastępca Przewodniczącej – Ryszard Siepiora

Sekretarz – Agata Wilk

Sąd Koleżeński Stowarzyszenia UTW przy Dąbrowskim Domu Kultury:

Przewodnicząca – Krystyna Ludwicka

Członek – Janina Kapusta

Członek – Józefa Kwiecińska

W zebraniu wzięło udział 80 członków UTW.

016 300x225 Walne Zebranie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – wybór nowych władz 019 300x225 Walne Zebranie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – wybór nowych władz