Termin konsultacji

Konsultacje trwają od 12 stycznia 2022 r. do 1 lutego 2022 r.

Weź udział w konsultacjach

Uwagi i wnioski można składać wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej.

Wypełniony formularz prosimy przekazywać:

  • elektronicznie na adres: program2027@umwm.malopolska.pl z  dopiskiem “Konsultacje SOOS programu regionalnego 2021-2027″
  • pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi, ul. Wielicka 72a, 30-552 Kraków z dopiskiem “Konsultacje SOOS programu regionalnego 2021-2027″
  • ustnie do protokołu w Departamencie Zarządzania Programami Operacyjnymi, ul. Wielicka 72a, pok. 310, w godzinach 8-16.

Dokumenty do pobrania

Projekt Programu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny na stronie internetowej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

Czekamy na Wasze opinie!

Źródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/wez-udzial-w-konsultacjach-programu-w-ramach-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko