Dzisiaj Kościół Katolicki rozpoczyna obchody Triduum Paschalnego, w czasie którego wspominamy mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W Wielki Czwartek liturgia uobecnia Ostatnią Wieczerzę, ustanowienie przez Jezusa Eucharystii oraz kapłaństwa służebnego.
Wielki Czwartek jest szczególnym świętem kapłanów. W tym dniu, jeszcze przed wieczornym rozpoczęciem Triduum Paschalnego, miała zwykle miejsce szczególna Msza św. We wszystkich kościołach katedralnych biskup diecezjalny odprawiał Mszę św. Krzyżma. Podczas niej biskup święcił oleje (chorych i krzyżmo), które przez cały rok służyły przy udzielaniu sakramentów chrztu, święceń kapłańskich, namaszczenia chorych.
Kapłani koncelebrujący ze swoim biskupem odnawiali przyrzeczenia kapłańskie. Msza Krzyżma zawsze była wyrazem jedności i wspólnoty duchowieństwa diecezji.
Tegoroczne Święta będą inne niż zwykle, księża i biskupi nie będą uczestniczyli w tejże Mszy św. i zachęcają wszystkich do domowego przeżywania dni Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych, zachowując nakaz władz do pozostawania w domu i nie przemieszczania się.

Ostatnia Wieczerza Wielki Czwartek

W Wielki Czwartek,
w  Święto ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa,
potocznie zwany „Dniem Kapłańskim”,
wszystkim księżom naszej parafii
oraz księżom rodakom pracującym w kraju i za granicą
składamy życzenia zdrowia i obfitości wielu Łask Bożych.

Samorządowcy Gminy Dąbrowa Tarnowska

eucharystia Wielki Czwartek