19 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej Burmistrz Krzysztof Kaczmarski spotkał się z Panem Wojciechem Skruchą Wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Małopolskiego. Spotkanie było okazją m.in. do omówienia wyników konkursów grantowych prowadzonych przez Województwo Małopolskie i adresowanych zarówno dla samorządu jak i do organizacji pozarządowych z naszego terenu.

Organizacje pozarządowe naszej gminy, OSP, a także stowarzyszenia szkolne często korzystają z możliwości pozyskiwania grantów finansowych na różnego rodzaju wydarzenia. Konkursy ogłaszane przez Samorząd Województwa są bardzo pomocne w funkcjonowaniu naszych Stowarzyszeń i są przykładem dobrze angażowanych funduszy dla naszych mieszkańców, a osobą pomocną w ich wdrożeniu jest Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Pan Wojciech Skruch – mówi Burmistrz Krzysztof Kaczmarski.

Rozmowa dotyczyła również planowanych konkursów ze środków UE w perspektywie finansowej 2021 – 2027.

IMG 6108 Wizyta Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego IMG 6079 Wizyta Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego