W wyniku dokonanej oceny wniosków przez Komisję Konkursową dotyczącej otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska w sferze:  zagospodarowania wolnego czasu środowisk zagrożonych i patologicznych poprzez działalność na rzecz dzieci i młodzieży , w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; organizowania turystyki i krajoznawstwa; ochrony i promocji zdrowia; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej  w kategorii zatwierdził ocenę wniosku przygotowaną przez Komisję Konkursową.
W sferze Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dofinansowanie przyznano Stowarzyszeniu  Kobiet Wsi Smęgorzów – przyznana kwota 6.000 zł. – na realizację projektu pn „Filmowe Mikołajki”.

Podtrzymuje się stanowisko Komisji Konkursowej dotyczące nie uzyskania rekomendacji i braku dofinansowania ofert złożonych przez:

1 .Ludowy Klub Sportowy „VIKTORIA” Szarwark

  1. Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Smęgorzów
  2. Ochotnicza Straż Pożarna Smęgorzów

Szczegóły dostępne w Zarządzeniu nr 237.641.2020 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 09.09.2020 w sprawie: dofinansowania realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na 2020 r.