Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że w wyniku dokonanej oceny wniosków przez Komisję Konkursową dotyczących otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska w sferze: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przyznano dofinansowanie następującym wnioskodawcom:

 1. LKS „VIKTORIA” Szarwark
 2. Stowarzyszenie RUN TEAM Dąbrowa Tarnowska
 3. MLKS „DĄBROVIA” w Dąbrowie Tarnowskiej
 4. Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gruszowie Wielkim
 5. Uczniowski LKS „ŁUCZNICZA DĄBROVIA” w Dąbrowie Tarnowskiej
 6. Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka „Strzelec” 3059 Dąbrowa Tarnowska
 7. LKS „CZARNI” Smęgorzów

Komisja Konkursowa przyznaję dofinansowanie w II sferze zadań publicznych następującym wnioskodawcom:

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
Lp Nazwa podmiotu Tytuł zadania publicznego Kwota proponowanej dotacji
1 LKS „VIKTORIA” Szarwark Zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży wsi Szarwark poprzez szkolenie w zakresie gry w piłkę nożną oraz organizację amatorskich zawodów sportowych. 6.000
2 Stowarzyszenie Run Team w Dąbrowie Tarnowskiej IV Charytatywny Bieg Przybij 5 tkę.  4.500 
3 MLKS „DĄBROVIA”              w Dąbrowie Tarnowskiej Zagospodarowanie czasu środowisk zagrożonych i patologicznych poprzez organizację wypoczynku dzieci                          i młodzieży poprzez zajęcia sportowe      i rekreacyjne. 41.100
4 Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gruszowie Wielkim Imprez integracyjna promująca sport                i rekreację dla dzieci, młodzieży                  oraz dorosłych – festyn pn. „Wolny czas szansą dla nas”. 2.600
5 Uczniowski LKS „ŁUCZNICZA DĄBROVIA”                          w Dąbrowie Tarnowskiej Wychowanie przez sport. 5.000
6 Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka„Strzelec” 3059 Dąbrowa Tarnowska Organizacja biegu z przeszkodami „Ciabaka”. 1.300
7 LKS „CZARNI” Smęgorzów Graj razem z nami!- organizacja sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, sportu masowego, rozgrywek ligowych oraz organizacji imprez sportowych wraz z niezbędnymi kosztami użytkowania obiektów sportowych. 6.500

Komisja Konkursowa odrzuciła ze względów formalnych  i merytorycznych  wnioski, zgłoszone w I sferze zadań publicznych:

 1. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
 1. Stowarzyszenie Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.
 2. Parafia NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej.
 3. Stowarzyszenie „NOWA SZANSA” Tarnów.
 4. Stowarzyszenie „Przyjaciół Dwójki” w Dąbrowie Tarnowskiej.
 5. Stowarzyszenie „Przyjaciół Szkoły” w Laskówce Chorąskiej.

Szczegóły w Zarządzeniu Nr 143.1453.2018 Burmistrza Dąbrowy  Tarnowskiej
z dnia 25.05.2018 r.