Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej informuje o wyniku rozstrzygnięcia w drodze przeprowadzonego w dniu 21 maja 2020 r. otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

1)    Zatwierdzam ocenę wniosków przygotowaną przez Komisję Konkursową niżej wymienionym wnioskodawcom:

 1. LKS „Victoria” Szarwark
 2. „Run Team” Dabrowa Tarnowska
 3. UKS Football Academy
 4. LKS „Czarni” Smęgorzów
 5. Stowarzyszenie szachowe „Szach Mat”
 6. Stowarzyszenie „ Strzelec” Dąbrowa Tarnowska
 7. ULKS „Łucznicza Dąbrovia”
 8. MLKS „Dąbrovia” Dąbrowa Tarnowska

2) Przyjmuję rekomendację Komisji Konkursowej i przyznaję dofinansowanie zadań publicznych następującym wnioskodawcom:

 1. LKS „Victoria” Szarwark – 11.000 zł
 2. „Run Team” Dabrowa Tarnowska – 5.000 zł
 3. UKS Football Academy –   9 000 zł
 4. LKS „Czarni” Smęgorzów –  9000 zł
 5. Stowarzyszenie szachowe „Szach Mat” – 1.000 zł
 6. Stowarzyszenie „ Strzelec” Dąbrowa Tarnowska –  3000 zł
 7. ULKS „Łucznicza Dąbrovia” – 12.000 zł
 8. MLKS „Dąbrovia” Dąbrowa Tarnowska – 35.000 zł

Cała treść dostępna w BIP – Z A R Z Ą D Z E N I E NR 136.540.2020 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 28.05.2020 w sprawie dofinansowania realizacji zadań publicznych gminy Dąbrowa Tarnowska przez organizacje pozarządowe podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2020 r.